A korábban Komáromban, Bakán, Felsőtúron, Ímelyen, Piliscsabán, Nyárasdon, Székesfehérvárott és Pozsonyeperjesen is szolgáló atya lelkiismeretes és becsülendő papi munkát mondhatott magáénak. Ahogy a búcsúztatáson elhangzott, Karaffa atya fontos szerepet játszott a kispapok nevelésében, az egyház belső életének szervezésében, valamint a dunaszerdahelyi kultúraszervezésben is. Többek között neki is köszönhető, hogy a 2021-ben meghirdették az Esterházy János-emlékévet.

Ahogy a temetést megelőző szentmisén olvasható is volt: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” (2Tim 4,7-8)

János atya néhány nappal korábbi bejegyzésében ezt írta:

„Ma hálát adok az Úrnak, hogy 24 évvel ezelőtt, 1997. június 21-én bemutathattam első szentmisémet szülővárosomban, Dunaszerdahelyen.

Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek utamon. Kérem az imáikat, hogy szolgálatomat továbbra is Isten akarata szerint végezhessem!

Primíciás jelmondatom: »Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.« (Jer 20,9)”

Fotó: Edmár Attila

A Szent György-templomban tartott szentmise után, amelyen a család mellett a klérus és a hívek is részt vettek, János atyát a dunaszerdahelyi városi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Elhunyt Karaffa János, nemzetünk hű fia

(Edmár Attila/Felvidék.ma)