Ipolyszakállos és Kóspallag Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesült az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjától a PT4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása prioritási tengelyén belül.

A „COOPOFVILLAGES” SKHU/WETA/1901/4.1/227 számú pályázat vezető partnere magyar oldalon Kóspallag Község Önkormányzata, projektpartnere szlovák oldalon Ipolyszakállos Község Önkormányzata. A projekt teljes költségvetése 58 801,95 Euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 49 981,65 Euró. A projekt megvalósítása 2020. október 1-től 2021. október 31-ig tart.

Kóspallag és Ipolyszakállos községek együttműködését mutatja be közös pályázatuk. Testvértelepülési szerződésüket még 2016-ban kötötték meg, de az eddigi együttműködés nem mondható aktívnak. Ezen szeretne változtatni a két település, így a projekt keretében több közös aktivitást, rendezvényt terveztek megvalósítani.

Kóspallag a Szobi Kistérség tagja, Ipolyszakállos pedig a középső Ipoly menti régióban fekszik. Mindkét községben erős tendenciát mutat a kézművesek, kistermelők és őstermelők számának növekedése, így az aktivitások egyik része a közös munkára, szakmai konferenciára és közös kiadványra összpontosul. Kóspallagon pomológiai kiadvány készül, melyben a helyi tájfajtákat gyűjtik össze. Ipolyszakálloson pedig a régi, hagyományos ételek receptjeit gyűjtik össze egy kiadványba. A kiadványok a határ menti térség lakosságának tudásbővítésére szolgálnak majd.

Kóspallagon valósul meg a gyümölcsész nap, ahol a két szűkebb régió termelői szakmai konferencián vesznek részt, ahol szó lesz a gyümölcstermelés mellett a feldolgozásról is, valamint a régióban fellelhető, gyűjthető gyógynövényekről és azok feldolgozásáról is, termékbemutatóval egybekötve. A rendezvény célja a tapasztalatcsere, regionális márkanév kialakításának szorgalmazása.

Kóspallag polgármestere, Plachi Attila, Ipolyszakállosról pedig Horváth Katalin, a szakállosi magyar alapiskola tanára ismertette az együttműködést

Mindkét településen megrendezésre kerül egy-egy kulturális rendezvény, ahol a régiók lakossága vesz részt. A kóspallagi rendezvény kapcsolódik az Ipolyfeszt rendezvénysorozathoz. Kóspallagon pedig még egy sportrendezvény valósul meg.

A két község képviselő-testületének szakmai megbeszélése zárja a projektet zárókonferencia keretében.

A projekt aktivitásaival lényegesen emelkedik a két intézmény együttműködésének színvonala, amit a további években is szeretnének legalább ezen a szinten megtartani, vagy tovább bővíteni. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További együttműködés a projekt keretében megvalósuló, iskolák közti nyári gyermektábor, a XI. Ipoly Menti Népművészeti Tábor, ahol a két község diákjai töltik aktívan a szünidőt egy héten át Ipolyszakálloson.

A táborra 2021. július 19. és 23. között kerül sor az ipolyszakállosi alapiskolában. Az egyhetes gyermekrendezvényen lesz tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés, métaverseny, sportaktivitások, sütögetés, nem utolsósorban egy záróműsor a helyi kultúrházban, melyen az elkészült kézműves termékek kerülnek bemutatásra, végül fellép a Netz Produkció.

(CSÁ/Felvidék.ma)