2021. június 29-én eltávozott körünkből dr. Garzuly Ferenc. Garzuly 1937. december 21-én látta meg a napvilágot Pozsonyban, ahol nagyapja, dr. Limbacher Rezső elismert szülész-nőgyógyász, a pozsonyi tudományos és kulturális élet egyik mozgatója, nagybátyja (Peéry Rezső) író, újságíró, édesapja pedig a Magyar Párt vezetőségi tagja volt.

1945-ben menekült szüleivel Magyarországra. Mosonmagyaróvárra, ahol folytatta iskoláit, s 1956-ban kitűnő eredménnyel érettségizett. 1956 és 1962 között végezte el a Pécsi Orvostudományi Egyetemet. Egyetemi évei alatt a legnagyobb hatást Szentágothai János professzor mellett Romhányi György professzor előadásai, valamint az ideggyógyász professzor, Környey István előadásai és demonstrációi tették rá.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem első oktatókórházában, a szombathelyi Markusovszky Kórházban ideggyógyász lett. 1983-ban vette át az ideggyógyászati osztály vezetését dr. Baltavári Lászlótól, s folytatta elődje kutatómunkáját egészen 2002. december 31-ig.
Kiváló tudományos kapcsolatokat alakított ki hazai, osztrák, német és amerikai neurológiai klinikákkal, így többször volt Bécsben, Münchenben. Ideggyógyászati kongresszusok keresett referense lett.

Nemcsak az agyműködés, hanem annak organikus háttere is érdekelte. Mint főorvos, neuropatológiai laboratóriumot létesített a szombathelyi kórházban. Egyike volt azon keveseknek, akik a Markusovszky Kórházban végzett tudományos munkájuk eredményeként szereztek kandidátusi (PhD) tudományos fokozatot 1991-ben, majd címzetes egyetemi tanár lett.

Egyik alapítója a Nyugat-Pannon Neurogenetikai Társaságnak, melyet 1997-ben Szombathelyen hoztak létre. Kutatásait a nyugdíjba vonulását követően sem hagyta abba. 2003. január elsejétől haláláig főorvosként dolgozott a patológiai osztályon.

Több mint ötezer agy neuropatológiai feldolgozását végezte. Az 1951-ben Romhányi György professzor vezetésével induló klinikopatológiai konferenciákat 2012-ben kazuisztikai konferenciákra nevezve vezette tovább.

Tapasztalatait hat igényesen illusztrált könyvében (Ritka, rejtőzködő betegségek – Esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak) foglalta össze, társszerzőkkel. A könyveknek tudományos jelentőségükön túl a medikusok oktatásában is óriási szerepük van.

Legismertebb tanulmánya a róla elnevezett családi amyloidosis különleges esete (30 éves utánkövetés), mely az egyik legnívósabb amerikai orvosi lapban került közlésre (Am J of Pathology).

Külön feldolgozta a szombathelyi kórház patológiai osztályának a két háború közötti történetét, emléket állítva az Auschwitzba elhurcolt Görög Dénes egyetemi magántanárnak és családjának. Feldolgozta és kommentálta a két világháború közötti, majd a Rákosi-korszakból származó patológiai jegyzőkönyveket (Dr. Romhányi György Szombathelyen) a Vasi Szemlében és a Lege Artis Medicinae-ben.

Közben érdekes szépirodalmi munkái is megjelentek. A „Jó reggelt, főorvos úr” életrajzi ihletésű posztmodern könyvében 100 évre visszamenőleg dolgozta fel családja történetét. Felesége a Kossuth-díjas, nemzetközileg ismert keramikusművész, Geszler Mária. Lányuk, Anna Garzuly-Wahlgren a weimari Franz von Liszt Musikhochschule fuvolatanszékének professzora.

Garzuly Ferenc igazi polihisztor volt. Előadást tartott nagyapjáról, dr. Limbacher Rezsőről a 2015. május 12-én újraalapított Pozsonyi Casinóban. Munkásságát számos Vas megyei és országos kitüntetéssel ismerték el. Társadalmi tevékenysége is gazdagította Szombathelyt. A Lions klub alapító tagja (Savaria LC), majd elnöke, a Bartók Fesztivál és Szeminárium Baráti Kör elnöke.

2019-ben Debrecenben „A kutatás etikai határai és a náci birodalom orvostudósai címmel kritikus előadást tartott a gyilkos orvostudósokról (elsősorban neurológusokról). Kifogástalan munkavégzése, szorgalma és magatartása példaértékű, munkatársai elismerését is kivívta.

Idén június 21-én volt Szombathelyen a „Ritka és rejtőzködő betegségek“ könyvének a bemutatója – mely a klinikopatológiai sorozat hatodik kötete, ám sajnos ide már nem jutott el személyesen, betegsége miatt. Garzuly Ferenc professzor halálával sokat veszített az európai és a magyar tudomány, valamint az orvostársadalom.

Kedves Barátom, emlékedet, tanításaidat és az orvostudomány iránti lelkesedésedet megőrizzük!

(Prof. Dr. med. Josef Makovitzky (Heidelberg , Freiburg /Br)/Felvidék.ma)