Nagy Péter esperes a projektzárón, Jókán

Halászi Község Önkormányzata (mint vezető kedvezményezett) és a Római Katolikus Egyház, valamint a Jókai Egyházközség (mint kedvezményezett) által megvalósításra kerül a „Vallásturisztikai értékek a Szent Márton-zarándokút árnyékában/Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina” című pályázat, amelynek egyik projektrendezvényére online térben került sor.

Az SKHU/WETA/1901/1.1/002 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának (KPA) keretében valósul meg (az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően).

A projektrendezvény a „Vallási turizmus Halásziban és Jókán” workshop-címmel valósul meg, amely egy 40 résztvevővel szervezett online workshopot jelent. A workshopon tájékoztattuk a résztvevőket a projekt eredményeiről, A Szigetköz és a Csallóköz vallásturisztikai fejlesztéseiről.

Online workshop

Ugyanennek a pályázatnak záró projektrendezvényét tartották meg a Jókai Helyi Művelődési Központban „Projektzáró konferencia Jókán” címmel. A projektrendezvényen bemutatásra kerülnek a pályázat során elért eredmények: felújított 5 szakrális műemlék Halásziban, a jókai római katolikus egyházközség által beszerzett 2 liturgikus eszköz (1 darab oltárasztal és 1 darab szószék), amelyek a Keresztelő Szent János születése plébániatemplomban szolgálják a híveket. Mind a két községben jelent meg egy bemutató publikáció a római katolikus vallással kapcsolatos szakrális műemlékekről és közösségépítő ifjúsági napot is szerveztek. A projektnek köszönhetően bemutatják a szlovák–magyar határ menti térség vallásturisztikai értéktárait – a vallásturizmus lehetőségeit a szlovák–magyar határ mentén.

A szlovák–magyar határ menti turizmus egyre jelentősebb gazdasági termék lesz az elkövetkező időszakban, amihez hozzájárul az is, hogy napjainkban a koronavírus miatt nem is ajánlott messzi tájakra utazni.

(sajtóközlemény)