Folyik a templom külső felújítása (Fotó: Felvidék.ma)

Az elmúlt hónapokban fokozatosan szépül a szetei Szent László király tiszteletére felszentelt barokk templom külső része. A munkálatok nagy részét a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően tudják elvégezni.

„2018-ban fedeztük fel a barokk épület homlokzatán és tetőszerkezetén a jelentős károkat. A felújítási munkálatok első szakasza 2020-ban kezdődött el. A rekonstrukció sikeres pályázatoknak, a Nyitra megye püspökség támogatásának és a hívők adományainak köszönhetően indult el” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Miloš Kačáni, a felújítás koordinátora.

A pályázatokkal kapcsolatban kifejtette: öt pályázatot adtak be, ebből három lett sikeres. A legjelentősebb összeget a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül a magyar állam szolgáltatta, emellett két kisebb összegű projekt lévén a szlovák állam is hozzájárult a felújításhoz.

A magyar állam közel tizenöt millió forinttal, több mint negyven ezer euróval járult hozzá a munkálatokhoz. Az elnyert összegből a tetőszerkezet felújítása valamint a homlokzat és a bejárati kőportál megszépülése valósult meg.

A munkálatok jelentős részét idén nyáron végzik el a szakemberek. Már kicserélték a sérült bádogelemeket a tetőzeten, az attikák és párkányzatok pléhezése is megtörtént. Kicserélték a sekrestye bejárata feletti elrozsdásodott előtetőt, új esőcsatornákat, parapéteket szereltek fel. Elvégeztek minden bádogos munkát a sekrestye beázásának megszüntetésére. A külső homlokzat fugázása és újrafestése is megvalósult már.

A szetei templom oltára (Fotó: Felvidék.ma)

„A nyár közepén megkezdődött a kőkapuzatok restaurálása. A templom építésének idejéből való, egy darab tufából készített, értékes kőportálokról van szó. Károsodásuk mértékét és a szakszerűtlen beavatkozások nyomait vastag vakolat- és festékréteg alá rejtették. Jelenleg megpróbáljuk visszaállítani valóságos állapotukat” – jegyezte meg a munkálatok koordinátora.

A munkálatok első szakaszaként ki kellett cserélni a templom szentélyében elhelyezett két ólomüveg ablak külső üvegezését, melynek célja, hogy a Kapisztrán Szent Jánost és Szent Adalbertet (Bélát), az egykori esztergomi főegyházmegye védőszentjét ábrázoló figurális vitrázsablakokat védje.

A vitrázsablakot védő ablakkeret cseréje (Fotó: Miloš Kačáni, facebook)

Mint elmondta: a külső védő üvegtábla kicserélését a faráma és az üvegek rossz állapota, valamint a mechanikus sérülések, illetve a fém parapételemek elrozsdásodása indokolta. A közeljövőben kerül sor a főoltár feletti kör alakú vitrázsablak rozettáját védő üvegek szerelésére.

Egy Leader pályázatból valósul meg a kétszárnyú központi ajtó cseréje, mintegy 280 centiméter magas tölgyfaajtók készülnek el, melyeket restaurált barokk pántok rögzítenek majd a kőportálhoz. Emellett a szlovák állam támogatásából egy, a faluban szolgáló papok névsorát tartalmazó márványtáblát helyeznek majd el a templom felszentelésének 110. évfordulója alkalmából idén ősszel.

A kőportál felújítás alatt (Fotó: Miloš Kačáni, facebook)

A szetei templomot gróf Eszterházy Imre esztergomi érsek és Magyarország hercegprímása nagylelkű adományából kezdték építeni 1737-ben, felszentelésére azonban csupán 1911. november 26-án került sor.

A rekonstrukció során közadakozást hirdettek. Elsősorban a helyieket, valamint a Szetéről elszármazottakat szólították meg.

Mint Miloš Kačáni megjegyezte: „a magyar kormány bőkezű pénzbeli segítsége ellenére a javítás anyagi költségei meghaladják a pályázaton nyert dotáció összegét. Ezért nagyon fontos, hogy most a folyamatban levő templomjavítás financiális támogatásával is megmutassuk nagylelkűségünket, lokálpatriotizmusunkat, hitünket és múltunk iránti pozitív viszonyunkat.”

Hozzátette, hogy terveik szerint az adományozók névjegyzékét, mint egy üzenetet az utánunk következő generációk számára, egy időkapszulában beépítik a templomtoronyba.

Továbbra is várják a plébánia alábbi számlaszámára a pénzbeli adományokat: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kubáňovo, VÚB a.s. – Római Katolikus Egyház, Szetei Egyházközség, ÁHB rt. IBAN: SK10 0200 0000 0024 8509 8251

A szetei katolikus templom (Fotó: Miloš Kačáni, facebook)

Szete önkormányzata 2000 euróval járult hozzá a munkálatokhoz. Emellett a nyitrai püspökség is támogatja a felújítást. A munkálatokat a helyi plébános, Marián Križan felügyeli, hathatós segítséget nyújt továbbá Gyuran Ervin, képviselő.

A rekonstrukció bejezését követően az aktuális járványügyi helyzet függvényében szervezik majd meg az ünnepélyes átadást és felszentelést.

„Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki másokkal is megosztja a templomjavítás anyagi fedezetének gyűjtéséről szóló információt. Minden adományozót, jótevőt, önkéntest a legkisebb pénzbeli, vagy bármi egyéb támogatásért köszönet illet. Végül ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat az anyagi támogatásért a már országhatárainkon túl élő családoknak, valamint a Szlovákiában lakóknak, akiknek utódai Szetéről, a szetei egyházközségből származtak”

– szólt végezetül a felújítás koordinátora.

(Felvidék.ma)