Fotó: wikipédia

Járóka Lívia, az EP fideszes alelnöke a Porajmos, a Roma holokauszt emléknapja alkalmából emlékeztetett a 20. század bűneire. Hangsúlyozta: közös a feladatunk és felelősségünk az elfogadás megteremtésében. 1944. augusztus 2. a roma múlt sötét napja, mely örökké emlékeztetni fog minket a kirekesztés, a meghurcoltatás és az erőszak borzalmaira. 

Hetvenhét évvel ezelőtt augusztus 2-án számolták fel a náci birodalom egyik legtöbb szörnyűséget megélt haláltáborát, az Auschwitz-Birkenauban cigánytáborként ismert II/E barakkot.

Tennünk kell azért, hogy hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg!

„Évtizedekkel ezelőtt sikerült legyőznünk és megtörnünk olyan totalitárius rendszereket, melyeket a félelemre és erőszakra építettek. Közel 50 évig nem beszéltünk a táborok szörnyűségeiről, az áldozatok pontos számát a mai napig nem ismerjünk pontosan. A roma holokausztból fakadó, egyéni és közösségi szinten megjelenő fájdalmakkal és nehézségekkel azonban a mai naping küzdünk” – emlékeztetett a politikus.

Az 1930-as évektől kezdődően a németországi roma közösségek – a zsidósághoz és egyéb kisebbségekhez hasonlóan – borzalmas megkülönböztetésben részesültek. Kiterjesztették rájuk is a nürnbergi törvényeket, megvonták szavazati jogukat és jelentős részüket a nagyvárosokból is kitelepítették.

Megaláztatásuk azonban itt nem ért véget. A gettókba tömörítést követően ártatlan gyermekek, munkaképes asszonyok és férfiak, apák és anyák megsemmisítését rendelték el, akik életben maradtak a táborok embertelen körülményei között, sterilizációs és egyéb emberkísérletek elszenvedői lettek.

Augusztus 2-a a romák elleni, etnikai alapú és célzott erőszak emléknapja

„A XXI. század nem ismételheti meg többé a múlt borzalmait. Egységesen kell fellépnünk az emberi élet bármely területét ért jogtalanságokkal és erőszakkal szemben. Harcolnunk kell az emberi jogokért, az elfogadásért és az egyenlő bánásmódért, hogy augusztus 2-a többé ne a borzalmak, hanem az összetartozás és a kölcsönös szeretet napja lehessen. A XXI. század embere sosem feledheti, hogy mekkora felelőssége is van!” – hangsúlyozta a fideszes politikus.

(Járóka Lívia sajtóközleménye/Felvidék.ma)