Komoly kihívás elé állította a szlovák diplomácia vezetőjét az úgynevezett külföldiek (azaz a magyarok) szlovákiai ingatlanvásárlásának ügye. Ami alatt nem egyebet kell érteni, mint a legzsigeribb érzést, ami a tolvajt mindig eltölti, ha a meglopott a jogos tulajdonáért folyamodik…

A dilemma abban áll, hogy az Európai Unióban,

a „négy szabadság” földjén mindenki ott vesz magának ingatlant, ahol neki tetszik. Egyetlen uniós alapszerződés sem tartalmazza, hogy erről Ivan Korčok őexcellenciáját előzetesen tájékoztatni kéne.

Arról viszont úton-útfélen szó van, hogy Szlovákia a „mag-Európa” része. No ha ez így van, akkor Szlovákia, mint az EU magja, aligha kifogásolhatja, hogy a standard európai uniós szabályok betartásával erdőt-mezőt-rétet vegyenek európai uniós illetőségű természetes és jogi személyek. 

Igen ám, csakhogy a másik oldalon ott vannak a zsigeri dolgok, amik nélkül nincs Szlovákia: a dekrétumok, s tágabb értelemben minden, amit ezek jelképeznek, amire a korcs-állam felépítette magát: egyetlen talpalatnyi földet sem a magyaroknak!

Erről szól a történet. A legócskább náci módszerekkel kisemmiztek, kiforgattak bennünket, magyarokat a tulajdonunkból, vagonokra pakolták felmenőinket. Minden létező nemzetközi egyezményt sértve folytak az etnikai arányok erőszakos megváltoztatására irányuló betelepítések (és ez – jóval kifinomultabban – ma is folyik). Ennek a beneši generációnak a mai korcs utódai a tolvaj rossz lelkiismeretével próbálnák elejét venni a felfordulásnak: a magyarok földszerzésének.

A mag-EU-n belül azonban ez nem fog menni.

Bár az EU gyomra gond nélkül befogadja a kollektív bűnösség elvét, a külföldiek ingatlantulajdon-szerzésének – melyben a hanyatló nyugat polgárai és intézményei rendkívüli módon érdekeltek – korlátozását azonban soha nem fogja. 

Az tehát, hogy Korčok asztalára hetente leteszik a kataszteri hivatalok a jelentést, hogy hol mennyi külföldi tulajdonjogot jegyeztek be, egyedül arra lesz jó, hogy a hülyegyereknek legyen mivel játszania: ha ugyanis nem kétoldalas nyomtatást használnak, akkor a papír másik oldalára még rajzolni is lehet….

Szűcs Dániel/Felvidék.ma