Már lapozható a Magyar Református Presbiteri Szövetség jubileumi évfolyamának ötödik, szeptember-októberi lapszáma.

„A reformátorok körében alakult ki az a közös nézet és igény, hogy ecclesia semper reformanda – azaz, az egyházat mindig reformálni kell. Később ennek az alapkövetelménynek felekezeti és nemzedékről nemzedékre alkalmazott követelményeként fejlesztették tovább eleink az előbbi normát ekként: ecclesia reformata semper reformanda – secundum verbum – azaz: a megreformált egyházat szüntelenül reformálni kell – Isten Igéje szerint” – kezdi gondolatmenetét a portálunkon is rendszeresen publikáló dr. Békefy Lajos a lap 2. oldalán.

Dr. Viczián Miklós a norma/normalitás kifejezést járja körül bibliai igéken keresztül. Halálának 170. évfordulója alkalmából  ismertetik a református Egressy Béni, a Szózat zeneszerzőjének az életét és munkásságát.

Dr. Erdélyi Judit folytatja az Isten dicsősége az orvos szemével sorozatát. Jelen lapszámban a genetika és immunológia kap központi szerepet.

Megemlékeznek a Péceli Református Egyház egykori kiváló lelkipásztorairól, Balásfai Orosz Ferencről és Orosz Ferencné Döbrőssy Idáról. Piliscsaba adott otthont a 17. Országos Presbiteri Konferenciának, a részletes beszámoló a lapban olvasható. A Mai presbiterek rovatban ezúttal Szász Győző, a Nyíregyházi-városi Református Gyülekezet presbitere mutatkozik be.

Már nyomdakész az új református énekeskönyv címmel a napokban megjelent új énekeskönyvről is szól a lap.  Emellett interjú olvasható Gyurkó Miklóssal, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnökével, illetve dr. Judák Endre nyugalmazott egyetemi docenssel.

Az ősz a szüret időszaka is, ehhez kapcsolódik Fráter Erzsébet állandó rovata, A bibliai ételek, melyben ezúttal a szőlő és a bor kerül terítékre.

A Presbiter kitekint a külhoni magyar református közösségek életére és közösségerősítő alkalmaira is. Tisztújító közgyűlést tartottak a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetségben, melyről részletes beszámoló a szeptember-októberi lapszámban olvasható. Nagyváradon presbiterképzés valósult meg a nyár folyamán, a romániai Vámfalun csendes napot tartottak.

D. Szabó Dániel visszatekint a tizenöt évvel ezelőtt Oroszországból visszakapott sárospataki könyvek sorsára. Mit tehetünk ma a jövőnkért? – teszi fel kérdést jegyzetében dr. Békefy Lajos.

Dr. Hárdy F. Gábor az egyházmegyei közgyűlés, tanács, valamint az elnökség működését vázolja fel. Dr. Békefy-Röhlig Klaudia Pál apostol nyomába ered.

(Felvidék.ma)