Az emléktábla leleplezése - ThDr. Jerguš Olejár evangélikus lelkész, Mészáros András filozófus, egyetemi tanár (Kép: Máté Gyöngyi)

2021. október 2-án emléktáblát avattak a rozsnyói születésű Magda Pál tiszteletére, mely a város főterén, az evangélikus egyház épületének kapualjában került elhelyezésre. Az evangélikus tanár, statisztikus, geográfus születésének 200. évfordulójáról emlékeztek meg tisztelői.

Az egybegyűlteket Solárik Vilmos evangélikus lelkész üdvözölte, köszöntötte a vendégeket, majd egy rövid imádsággal kezdte a megemlékezést: „Urunk Istenünk, emlékezni jöttünk, azokra akik előttünk itt voltak, akik sokat tettek a társadalomért, kérjük ne éljünk a múltban, de a múltból jó példát használjunk a mai életben.”

Mészáros András és Bolemant Liliana (Kép: Máté Gyöngyi)

Mészáros András, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, és Bolemant Liliana a Szlovákiai Magyar Tudományos Akadémia tagja röviden ismertették Magda Pál életét, munkásságát.

Magda Pál nyugdíjba vonulásáig, hetven éves koráig, különböző protestáns iskolákban tanított irodalmat, statisztikát, filozófiát, geográfiát és gazdaság tudományt. Többször kényszerült munkahelyet változtatni, mivel összeütközésbe került elöljáróival, rebellis magatartása, kritikai gondolkodása és szókimondása miatt. Fő műve, amiért akadémiai tagságra is jelölték, Magyarországnak és a határt őrző katonaság vidékinek legújabb statisztikai és geográfiai leírása címmel jelent meg 1819-ben.

Ez a mű magyar nyelvűsége és kritikai szemlélete miatt volt nagyon népszerű, mivel a korabeli geográfia nem csak politikai földrajzként funkcionált, hanem a történet filozófiával együtt a nemzeti ideológiát is megalapozta – hangzott el a rendezvényen.

Az emléktábla (Kép: Máté Gyöngyi)

ThDr. Jerguš Olejár beszédében Magda Pál előtt tisztelget és emlékezett meg életútjáról, kinek munkásságában főként az igazságérzete, egyenessége és kiválósága tűnik elő. Istenáldotta tehetséggel volt megajándékozva, melyet felhasznált az iskolákban az ifjú nemzedék neveléséhez.

Levéltári adatokból kitűnik, hogy mindig az igazságot részesítette előnyben, szemtől-szembe megmondta véleményét, ezzel sok ellenséget szerezve magának. Mondása: ahol tudás van, ott van az emberiesség is. Harcolt a feudális rend eltörléséért.

Az utókorra maradt irataiban olvashatjuk, hogy „Ahol a vagyon többsége a kisebbség kezében van ott a többségnek koldussá kell válnia”.

Sírfeliratán szerepel: Magda Pál az igazság tüzes harcosa, hazáját szerető polgár, evangélikus tanárok nevelője, a magyar tudós társaság tagja, akit negyvenhárom éves tanári pályafutása alatt tiszteltek Gömörben, Besztercebányán, Lőcsén, Sopronban, Karlovecon, Sárospatakon, Szarvason. Bánkódó felesége Valentínyi Erzsébet és négy lánya. 1841. július 23-án megörökítve. Isten nevében nyugszik.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)