Fotó: Cservena Judit/FMA kollázs

Három pályázat eredményéről tájékoztatta a sajtót Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára:  a Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása (külhoni programok és rendezvények támogatása), valamint a testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázat eredményeiről.

A magyar kormány 2011-től kezdve támogatja különböző pályázatokkal a külhoni magyar szervezetek működését. A Magyar Állandó Értekezlet döntött az elmúlt év novemberében arról, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve legyen.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság egységesítette a korábbi pályázati kiírásokat és Nemzeti Újrakezdés Program címmel hirdette meg hat – oktatási, kulturális, egyházi, sport, valamint ifjúsági, cserkész- és közösségi, illetve diaszpóra – alprogramban.

Az Államtitkárság két pályázati kiírást tett közzé ebben az évben: április 13-án a Nemzeti Újrakezdés Program I. elnevezésűt, amely működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre szólt, mivel még nem lehetett tudni, hogy a járványhelyzet hogyan alakul. Amikor már lehetett programokat, rendezvényeket tervezni, akkor ezek megvalósítására hirdették meg június 28-án a Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázatot 500 millió forint keretösszeggel.

Az  Oktatási alprogram keretén belül magyar nyelvű oktatási, nevelési, felnőttképzési programokra, kutatások támogatására, konferenciák, tanulmányi versenyek, táborok és szünidei, napközis iskolák szervezésére lehetett pályázni.

A Kulturális alprogram célja kulturális és hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, szórványprogramok, képzőművészeti és tematikus kiállítások, amatőr színházi, zenei és táncprodukciók, könyvvásárok, kézműves foglalkozások támogatása.

Az Egyházi alprogram hitéleti, közösségi, karitatív és szociális programok, egyházi  rendezvények megtartásához nyújt lehetőséget.

A Sport alprogram célja sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok sport- és egészségmegőrző programok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának segítése.

Az Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram célja ifjúsági és cserkészközösségek programjainak, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának, gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának, valamint a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő programoknak a támogatása.

A Diaszpóra alprogram keretében a diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények az előző alprogramokban felsorolt tevékenységek támogatására, valamint a mintegy 250 hétvégi magyar iskola, vasárnapi iskola működtetésére nyújthattak be pályázatot. Az utóbbiba beleértve a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatását, illetve tanulmányi utakon, versenyeken való részvétel segítését.

Potápi Árpád János elmondta, hogy a pályázati kiírásra összesen 1 625 db pályázat érkezett, amelyből 15 nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, így 1 610 db pályázat került felterjesztésre, ezeknek mintegy kétharmada részesül támogatásban. A legtöbb pályázat Erdélyből érkezett, második a Felvidék, ezt követi a diaszpóra, majd Kárpátalja, Vajdaság, Drávaszög, Muravidék. A felvidéki pályázatok közül 205 részesül összesen 75 millió forint támogatási összegben.

A testvértelepülések és együttműködésük támogatására 2015-től hirdetett pályázatot az Államtitkárság. Azóta összesen 1284 program valósult meg, s ezek a Kárpát-medencében élő magyarság 54.3%-át érték el, legnagyobb arányban a kárpátaljai és a vajdasági magyarokat.

2020-ban a járványügyi intézkedések miatt számos programot nem lehetett megvalósítani, ezeknek a határideje meghosszabbodott. 2021-ben újra lehetőség nyílik a rendezvények megszervezésére, az idei keretösszeget megduplázták, így az igényelhető támogatás ötszázezertől kétmillió forintig terjedhetett.

Pályázni lehetett magyarországi települési, megyei önkormányzat és a szomszédos államok települési önkormányzatai között a meglévő együttműködések fejlesztésére, tapasztalatcserére, a magyar történelemhez vagy a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó esemény közös megrendezésére, oktatási és nevelési intézmények együttműködésének, kulturális örökség ápolásának, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek támogatására, illetve új testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére.

Erre a kiírásra 188 pályázatot nyújtottak be, és 182 nyert összesen 335 millió forint értékben. Csupán két példa a nyertesek közül: Pitvaros – Pozsonyvezekény hagyományainak elmélyítése, illetve Árpás-Béke testvértelepülési programsorozat, avagy Rábaköz-Csallóköz, egy nemzet, ami összeköt.

Az eredmények megtekinthetők ITT.

Cservenka Judit/Felvidék.ma