Fotó: pixabay.com

Hívő emberként bezárkózva otthonomba – lassan lelkembe is – kirekesztve a civil világ minden érték és értéktelen (amiért nem kár) területéből. Sajnos mára már a templomokból is.

Ahol már a szenteltvíz helyett drogériában vásárolt fertőtlenítőkkel, „védik” a hívőket (kit is az Isten házában?), ahol már egy éve megszabták, hová ülhetsz, milyen távolságra keresztény testvéredtől, a „békesség veled” kézfogás helyett már csak bólogatás lett előre-hátra, jobbra – balra, ha van ott valaki.

Ha a gyermekkori liturgia szerint nyelvre áldozol, akkor esetleg utolsónak a sorban (miért is, hisz a pap is „fertőtlenítette” kezét), és csak szájat, arcot takarva, sűrűn pislogatva – (látom a ministráló maszkos gyereken), énekelhetsz, imádkozhatsz – ha tudsz. Ha meg nem tudsz, maradj otthon, „megengedte” a felsőbb egyházvezetés.

Egy évvel ezelőtt egy ifjú pap azt mondta a templomban: Isten nem fertőz! Megjegyeztem, de azóta csak szigorodnak a hazai egyházi rendeletek. Sőt a szlovák katolikus papság abszolút beállt a civil világ propaganda szerkezetébe, s papjaink templomainkban már heti szinten elmondják, milyenre színezték éppen a járásunkat, ahol élünk. Sőt, már oltottaknak és oltatlanoknak is van külön – külön miséje.

S kérdezem: Uram ! Ezt nem Te mondtad ugye? Uram! Ez nem a Te parancsod!

Na és itt áll meg az ész, és szólal meg a lélek, s veszi elő a bibliát, liturgiát hallgatja, melyben elhangzik, hogy:
„Térjetek meg! Isten igéjét hallgatni kell! Aki Istentől van, mondja az Üdvözítő, az hallgatja Isten igéjét, akinek nem kell az Isten igéje, arról tesz bizonyságot, hogy nincs Istentől”. És nincs Istenért!

Krisztus Király ünnepén így szólt az ige: (részlet)
„Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”
Jn 18,33b-37

Joseph Ratzinger XVI. Benedek pápa ezt mondja „Isten közel van hozzánk” c. megjelent könyvében:
„A vasárnap az Úr napja! Nem az Egyház önkényes döntése, hogy megköveteli tőlünk a vasárnapi szentmise-látogatást. Ez nem egy kívülről ránk helyezett kötelesség, hanem a keresztény ember királyi joga, hogy részesüljön az Úrral való húsvéti közösségben és a húsvéti misztériumban. Az Úrral való vasárnapi közösség nem teher, hanem kegyelem és ajándék, mely megvilágítja az egész hetet, és becsapjuk magunkat, ha kivonjuk magunkat alóla.”

Akkor hogy is van ez? A hívő lélek kérdez. Továbbra is Benedek pápát idézve:
„Hogyan van ez tulajdonképpen a lélekkel? A lélek szót az elmúlt 25 évben a tiltott szavak listájára helyezték, mindig megpróbálják kikerülni, ahol csak lehetséges. Megpróbálták elhitetni velünk, hogy egy pogány (görög) találmányról van szó, amelynek a kereszténységben nem lehetne helye, mert az ember olyan felosztása van jelen benne, mely a Teremtő és a teremtmény egységével nem egyeztethető össze. Mindkettő egyformán hamis. A lélek szó minden kultúrában létezik, egy hasonló alapvető irányzattal, de nagyon különböző formákban. Az, ahogyan azt a keresztény hagyomány használja, a hit gyümölcse, mely ebben a formában Jézus Krisztus üzenetén kívül nem lehetséges és sehol nem jelenik meg… Ha a lélek szót félretoljuk, feltétlenül materializmusba esünk, amely által a test nem felemelt lesz, hanem a méltósága lesz elrabolva.” (amire vannak példáink a kórházakban elhunytak bánásmódjára gondolva).

Ma reggel Ferenc pápa azt nyilatkozta : „A keresztények nem élhetnek kettős életet!”

Carlo Maria Viganò érsek, az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli
nunciusa a minap mondta: „a politikusok és a vallási vezetők egy része, akik kivétel nélkül mind az új mestereknek rabságába kerültek, akik hatalmat, pénzt és társadalmi támogatást biztosítanak bűntársaiknak. A tegnapig sérthetetlennek tartott alapvető jogokat a vészhelyzet jegyében lábbal tapossák: ma egészségügyi, holnap ökológiai, utána pedig internetes vészhelyzet lesz.”

Számtalan idézet. S a hívő marad kérdéseivel egymagában, mert e káosszal teli zárt világában egyedül Istenre hallgathat. Mert: „…. mostantól kezdve vagy Istennel vagyunk, vagy az Ördöggel, nincs középút.” (Lúcia nővér,1957.december 26.)

Krisztus maga mondotta: „Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek!” (Mt 14,27)

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)