Már megrendelhető a pénzügyi alapismereteket összefoglaló Pénzügyek a gyakorlatban című tankönyv következő része. A magyar nyelvű hiánypótló tankönyv a nyolcadikos tanulók, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok harmadik osztálya számára íródott.

A szlovák oktatásügyi minisztérium támogatásával az ABCedu kiadó jelentette meg a kiadványt. Mint a kiadó a közleményében megfogalmazta: „A Pénzügyek a gyakorlatban B részének alapvető témakörét az olyan fogalmak képezik, mint az alapvető létszükségletekre irányuló pénzügyi bevételek tervezése, a munkabér, az adó- és járulékfizetési kötelezettség, a banki szektor szolgáltatásaiban történő tájékozódás, a kamatdíjak mechanizmusának megértése.

A tankönyvben taglalt témák három csoportba sorolhatók. Az első rész a fogyasztóvédelemmel és a fogyasztók jogaival foglalkozik. A második a munka világába enged betekintést, így az olyan fogalmakat taglalja, mint a munkabér, az adó, a járulékok, az egyéni vállalkozás kontra kft. A harmadik rész a banki termékek témakörét foglalja magába.

A Peter Samuel Tóth és Monika Dilingerová által szerkesztett munkáltató tankönyv a pénzügyi terület és a személyes pénzügyek menedzseléséről szóló jóváhagyott művelődésstratégiai javaslat, valamint a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által elfogadott pénzügyi ismeretek nemzeti szabványa alapján készült.

A diákoknak szóló tankönyv mellett az ABCedu a pedagógusok számára elkészítették a Megoldások és megjegyzések című jegyzéket is. A kiadvány nem csupán a munkáltató tankönyvvel dolgozó, illetve a tanórára készülő pedagógusok számára, hanem a pénzügyi ismeretek megszerzését célzó törekvések preferálóinak is készült. A megoldások és megjegyzések jegyzéke az egyes feladatmegoldások javaslatain túl lehetőséget teremt a tankönyvben taglalt témakörök feladatainak különféle elgondolások és ötletek révén történő megoldásaira.

Mint korábban beszámoltunk róla, tavaly ősszel a szaktárca támogatta a hetedikeseknek szánt Pénzügyek a gyakorlatban című magyar nyelvű tankönyv megjelentetését.

A támogatással kapcsolatban 2020 novemberében Gajdács Mónika, a szaktárca nemzetiségi oktatásért is felelős főosztály főigazgatója kifejtette:

a hiánypótló kötetet a szaktárca besorolta a támogatott tankönyvek sorába. Így a felvidéki magyar tanintézmények kedvezőbb áron szerezhetik be a szabadon választható tantárgyhoz a taneszközt.

A tankönyv az alábbi honlapon rendelhető meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)