Kép: Nyitra megyei MKP frakció - archív

Becse Norbert, Nyitra megye képviselője, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagja tájékoztatta lapunkat a Komáromban és a járásban megvalósuló épületfelújításokról, valamint az Integrált regionális operatív programon (IROP) belül megvalósuló úthálózat-fejlesztésekről. A Komáromban megvalósuló megyei fejlesztések kapcsán megjegyezte, a legutóbbi, 2017–2022 közötti ciklusban évek óta halasztott, szükséges beruházásokat sikerült véghez vinni.

Elsőként a megyei fenntartású intézmények felújítását célzó beruházásokról számolt be. A járási székhelyen, Komáromban Nyitra megye a saját költségvetéséből közel 900 ezer eurót különített el a Duna Menti Múzeum főépületének felújítására. „A múzeum talán legégetőbb problémája a díszterem rossz állapota, amely már évek óta felújításra vár” – fogalmazott Becse Norbert, aki szerint a már jóváhagyott összegből sor kerülhet a nyílászárók cseréjére, az épület teljes épületgépészeti átalakítására azonban további százezer euró hiányzik, amihez keresik még a forrásokat. Az 1913-ban, a Jókai Közművelődési és Múzeum által emelt épület (Kultúrpalota) műemlékvédelem alatt áll, már ez is megnöveli a költségeket, de statikailag is problémás, mivel a keleti szárny süllyed, jegyezte meg. Mint mondta, jelenleg a projektdokumentáció aktualizálása van folyamatban. Ennek jóváhagyását követően kerülhet csak sor a kivitelező kiválasztására.

Jó hír azonban, hogy a Komáromi Szinnyei József Könyvtár felújításának második szakasza már a célegyenesbe ért. Az Eötvös utcai főépület rekonstrukciója két szakaszban valósul meg. A 2017-ben kezdődött felújítás első szakaszában kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt, és az épület statikai állagát javító beruházásokat végeztek, mely 2018-ban került átadásra. Majd ezt követően, tavaly novemberben a könyvtár felújításának második szakasza vette kezdetét. A jelenleg is zajló felújításra a fenntartó, a Nyitra Megyei Önkormányzat közel 780 ezer eurós keretet hagyott jóvá. A külső szigetelés mellett a felújítás második szakaszában a padló és a szociális helyiségek felújítására került sor. A munkálatok során az épület teljes belső felújítása megvalósul, beleértve a víz- és villanyvezetékek cseréjét és a termek klimatizációját is. Az épület akadálymentesítésére is megszületett a terv: az épületen kívül megépítenek egy liftet, amellyel elérhetővé válnak a különböző szintek. Várhatóan a terveknek megfelelően, 2022 első felében átadásra kerül a könyvtár.

Ugyancsak Nyitra megye fenntartása alá tartozó intézmény, a Komáromi Jókai Színház épületének felújítása április elején vette kezdetét, melynek során az összes a külső nyílászárót újakra cserélték. A nem szokványos méretű és kivitelezésű ablakok cseréjére a megye 515 ezer eurót különített el. Átadására várhatóan a tervek szerint, 2022-ben kerül sor.

„A megyei fenntartású oktatási intézmények újultak meg talán a leglátványosabban Komáromban, hiszen ezek már átadásra is kerültek” – jegyezte meg a képviselő, aki elmondta, a Selye János Gimnázium teljes felújításának költségét Nyitra megye a saját költségvetéséből gazdálkodta ki. Az 1 millió 858 ezer eurós fejlesztés során a külső homlokzati felújítás mellett sor került a villany- és a fűtésrendszer korszerűsítésére, kicserélték az ablakokat, restaurálták a stukkókat, illetve hőszigetelték a tornatermet, illetve több mint 100 ezer euró értékben épült meg egy többfunkciós sportpálya. A képviselő elmondta, a gimnázium belső udvarának rendbetételére és a térkövezésre újabb 70 ezer eurót juttatnak.

A Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola Petőfi utcai épületének hőszigetelése az Integrált regionális operatív program és a megye költségvetéséből közösen, 2 millió 360 ezer eurós támogatásból valósult meg. A Komáromi járáshoz tartozó Ógyallán az Építőipari Szakközépiskola több mint félmillió eurós beruházását a megye szintén saját költségvetéséből biztosította, melynek során az épület C pavilonjában sor került a nyílászárók cseréjére, többfunkciós sportpálya épült, felújításra került a főépület, a tornaterem és a kollégium fűtésrendszere. A Karvai Szakközépiskola szintén a megyei költségvetésből újul meg: eddig 200 ezer, jövőre pedig 315 ezer euróból hőszigetelik az épületet, valamint kicserélik a nyílászárókat.

Az Integrált regionális operatív program keretén belül a 2014–2020 közötti költségvetési időszakban Nyitra megyében közel 95 kilométer másodosztályú útszakasz újult meg több mint 20 millió euró értékben az Érsékújvári, Lévai, Vágsellyei, Nagytapolcsányi, Aranyosmaróti és a Nyitrai járásokban. A program ugyanezen költségvetési időszakában már jóváhagyott, de még megvalósításra váró másodosztályú útszakaszok felújításának teljes költsége meghaladja a 25 millió 700 ezer eurót. Ennek keretében újul meg több mint 116 kilométernyi, a megye fenntartása alá tartozó másodosztályú útszakasz a Nyitra, Lévai és Nagytapolcsányi járásokban, valamint az Érsekújvári és Komáromi járásokban (Bajcs–Párkány, Vágsellye–Gúta–Komárom szakasz).

A megye fenntartása alá tartozó másod- és harmadosztályú utak biztonságosabbá tétele érdekében 2017 és 2021 között több mint 4 millió 400 ezer eurót költött Nyitra megye.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)