Fotó: Szarvas László/reformata.sk

Lelkésztovábbképzőt tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A pozsonyi, komáromi és a barsi egyházmegye lelkészei november 15. és 17. között Nagybörzsönyben, a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegye lelkészei november 17. és 19. között Mályiban vettek részt az alkalmon. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról Molnár Sándor zsinati főtanácsos számolt be.

Molnár Sándor zsinati főtanácsos a magyar kormány által 2016 novemberében meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési program református egyházat érintő teljesítéséről adott helyzetjelentést.

Elmondta, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2017-ben kapcsolódott be Felvidéki református óvodafejlesztés néven a programba azzal, hogy 15 helyszínen létesül óvoda, illetve bölcsőde. Egy évvel később újabb öt helyszín, egyházközség jelezte a programba való bekapcsolódási szándékát, illetve kapta meg a jóváhagyást.

A tervezett beruházásra az illetékesek 7,076 milliárd forintot, azaz 22 522 000 eurós keretet határoztak meg bölcsődék, óvodák és iskolák építésére, illetve erre a célra vásárolt régi épületek felújítására, valamint azok berendezésére.

Tájékoztatott arról is, hogy a 24 tervezett óvodai és bölcsődei helyszínből eddig 21 elkészül.

A beruházások a következők voltak: Nagykaposon bölcsőde és óvoda, Királyhelmecen bölcsőde és óvoda, Kiskövesden az egyházközségi tulajdonban lévő önkormányzati óvoda újult meg, Kassán óvoda, Szepsiben bölcsőde, Rozsnyón bölcsőde és óvoda, Hanván önkormányzati tulajdonban lévő óvodát vett át az egyházközség, Pálfalán két csoportszobás óvoda épült roma gyermekek számára, Rimaszombatban óvoda és alsó tagozatos négyosztályos kisiskola,  Zselízen bölcsőde, Bátorkeszin bölcsőde, Perbetén bölcsőde és óvoda, Marcelházán bölcsőde, Komáromban óvoda és bölcsőde, Martoson új óvodai épületbe költözött az önkormányzati óvoda, de még nem került egyházközségi fenntartás alá, Vágfarkasdon óvoda, Zsigárdon bölcsőde, Somorján bölcsőde és óvoda.

Három helyszínen a befejezés még folyamatban van: Léván bölcsőde, Érsekkétyen óvoda és alsó tagozatos iskola épül, amelyek az év végéig elkészülnek, Dunaszerdahelyen a három csoportszobás óvoda viszont csak a következő évben épül fel.

16 intézmény működését már bejegyezték, 8 még bejegyzés előtt áll. Az átadott helyszíneken magyar nyelvű 36 óvodai és 19 bölcsődei csoport, valamint négy alsó tagozatos osztály 1019 gyermeknek biztosít férőhelyet. Jelenleg 642 férőhely már foglalt. 24 helyszínből már 16 rendelkezik működési engedéllyel, vagyis a tervezett 59 bölcsődei-óvodai-kisiskolás csoportból 39-ben elkezdődött az oktatói-nevelői munka.

A program sikere csak tíz év múlva mutatkozik meg  – hangsúlyozta előadása végén Molnár Sándor főtanácsos, aki összefoglalóját Bethlen Gábor idézetével zárta: Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.

(reformata.sk/Felvidék.ma)