A sajtótájékoztatón (Fotó: Szalai Erika)

Zuzana Čaputová köztársasági elnök Komáromba látogatott szerdán. Reggel már a helyi piacon fogadta őt Keszegh Béla polgármester, majd a városházán a régió polgármestereivel megvalósult találkozója után további városi intézményeket látogatott meg. A nap zárásaként tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, fontos, hogy Szlovákia minden régiója egyenlő mértékben fejlődjön.

Reggel 9 órára érkezett meg a közjogi méltóságot szállító konvoj a komáromi piacra. Zuzana Čaputovát Keszegh Béla várta egy csokor virággal, majd a piacot bejárva, az elnök asszony a helyi termelőkkel, árusokkal beszélgetett, akiktől apró figyelmességeket is kapott.

Ezt követően a városházára érkezett, ahol a régió polgármestereivel találkozott. Keszegh Béla tájékoztatása szerint a köztársasági elnök látogatására a Városok és Falvak Uniója komáromi járási szervezetének meghívására került sor. A régiót érintő problémák közül a tárgyalásra tervezett témák között hangsúlyosan szerepelt a környezetvédelem, a közlekedési infrastruktúra hiánya, a sertésfarmok okozta gondok, továbbá a biológiai szúnyogirtás központi támogatásának hiánya.

A köztársasági elnök a komáromi városházán találkozott még helyi civilekkel is, akikkel arról beszélgetett, milyen körülmények között végzik tevékenységüket, hogyan vélekednek az ország helyzetéről és miképp értékelik a szlovák–magyar kapcsolatokat, együttélést.

A találkozókat követően a Selye János Egyetemen Zuzana Čaputovát Juhász György rektor fogadta, majd az egyetem vezetőivel közös megbeszélést tartott. Az egyetlen önálló jogalanyisággal rendelkező, a nemzeti kisebbség nyelvén – magyarul – oktató felsőoktatási intézmény rektora a köztársasági elnökkel való találkozóról elmondta, elsősorban az egyetemet mutatták be neki, mint a legfiatalabb szlovákiai közszolgálati felsőoktatási intézményt.

„Beszéltünk az egyetemünk jelenéről és jövőképéről, erről érdeklődött leginkább” – nyilatkozta portálunknak Juhász György. Megtárgyalták azonban a készülő felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos eseményeket is, illetve felsorolták azokat a pontokat, amelyek az egyetemek szerint aggályosak.

Mint mondta, tájékoztatták az elnököt arról is, hogy a Selye János Egyetem is támogatta a Rektori Konferencia, a Felsőoktatási Tanács és a Hallgatói Tanács kezdeményezéseit. A Hallgatói Önkormányzat szervezésében Zuzana Čaputová találkozott az egyetem hallgatóival is, akiket a kötetlen beszélgetés során a készülő felsőoktatási reformról is kérdezett.

A köztársasági elnök Komáromban további két kulturális intézményben tett látogatást. Előbb a Matica slovenká igazgatója, Jozef Černek, majd az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója, Lakatos Róbert fogadta őt az intézményeikben. Végezetül az Egressy Béni VMK előtt tartotta meg a napot összefoglaló sajtótájékoztatóját. Mint mondta, kiemelt figyelmet kell szentelni az ország egyes régióira, s annak lakóira, kiváltképp Dél-Szlovákiára, amelynek nincs parlamenti képviselete.

Látogatás a Selye János Egyetemen. Juhász György rektor fogadta, majd az egyetem vezetőivel tárgyalt (Fotó: Szalai Erika)

A piacon tett látogatásáról elmondta, jó benyomásokkal tér haza, rendkívül kedves és figyelmes emberekkel találkozott és beszélgetett teljesen hétköznapi témákról, akik helyi termékekkel is megajándékozták.

Elmondta, rendkívül hasznos munkamegbeszélést tartott a Komáromi járás polgármestereivel. „Több problémás témát érintettünk, amelyek megoldását sürgetik a helyi polgármesterek, ilyen az óriás sertésfarmok problémája, amely véleményük szerint a Csallóköz ivóvízkészletének minőségét is fenyegetheti” – fogalmazott. A déli régiókban élők egyik nagy problémájáról, a nyári szúnyoginvázióról is szó esett a polgármesterekkel való találkozása során, akik felvetették, az önkormányzatokra háruló, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos terhekhez szeretnék, ha központilag is hozzájárulnának, illetve az állami szervek segítségével koordináltabbá és hatékonyabbá is lehetne tenni.

A találkozón szóba került az uniós támogatások aránytalan elosztása, de hangsúlyos témaként került terítékre a dél-szlovákiai infrastruktúra hiánya, amely negatívan befolyásolja a régió fejlődését.

A Selye János Egyetemen tett látogatásával kapcsolatban örömét fejezte ki, amiért az egyetem láthatóan fejlődik és nagy az érdeklődés iránta.

Mint elmondta, az aktuális témákat érintve a felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban az egyetemi közösség nem a reformok ellen tiltakozik, hanem az egyetemek irányítása politikai befolyásolása veszélyének lehetőségére mutattak rá. Az egyetemen és a további kulturális intézményekben tett látogatása kapcsán a köztársasági elnök úgy fogalmazott „a sokszínűség kölcsönösen gazdagítja az itt élőket”.

„Nagyon örülök, hogy újból meglátogattam ezt a régiót, azt gondolom, rendkívül fontos, hogy Szlovákia régiója egyenlő mértékben fejlődjön” – fogalmazott.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)