(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Fülek város határon túli partnerével, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben még 2018-ban vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a partnerszervezetek tevékenységeinek egy csomagban való támogatására, amelynek címe „Foglalkoztatási akcióterv az R2 és az M3 utak tengelye mentén– Irány egy új, határokon átnyúló észak-déli gazdaságfejlesztési tengely felé“.

Az akcióterv öt projektet tartalmaz különféle ágazatokból, amelyekben tíz Szlovákiából és Magyarországról származó partnerszervezet vesz részt. A projektcsomagot az EU Európai Regionális Fejlesztési Alap, az INTERREG V-A Szlovák Köztársaság–Magyarország Együttműködési Program keretén belül jelenleg 3 387 536,28 euró összeggel támogatta.

Az akcióterv/TAPE publicitását a „CCP“ projekt biztosítja

A projektek teljes csomagjának kivitelezését a szlovák oldalon Fülek város biztosítja a Koordinációs és kommunikációs projekt SKHU/1802/3.1/028 – „CCP” által. Kovács Tímea projektmenedzser tájékoztatása szerint

a CCP projekt fő célja az akcióterv valamennyi projektjének egységes és koherens kommunikációja (publicitása), a projektek céljainak, tevékenységeinek, eredményeinek és a régió számára nyújtott előnyeinek világos ismertetése és kommunikálása.

„A CCP nevet viselő projekt menedzsmenttámogató és kommunikációs szolgáltatásokat nyújt, valamint feladata a kockázatmentesítés, a pénzügyi és a jogi tanácsadás az egész projektcsomag részére. Szakértő irányítást biztosít a partnerek számára, és segítő kezet nyújt tevékenységeik sikeres kivitelezéséhez. A jelenlegi helyzetben, amikor a világjárvány miatt a személyes találkozók és rendezvények lehetősége korlátozott, még nehezebb biztosítani a zökkenőmentes határokon átnyúló együttműködést és kommunikációt. A CCP csapata ezt a hiányosságot legalább az online találkozókon keresztül igyekszik pótolni, melyek keretén belül  időben foglalkoznak a feladatokkal és nyomon követik azok teljesítését.“

A projekt kivitelezése után a partnerek megosztják a fenntarthatóság érdekében vállalt kötelezettségekből eredő feladatokat, biztosítva a TAPE-projektek fenntarthatósága érdekében vállalt kötelezettségek teljesítését támogató, feltétlenül szükséges szakmai kapacitásokat.

A CCP projekt 2021. 5. 1. és 2023. 6. 30. között valósul meg, az EU Európai Regionális Fejlesztési Alap 138 125 euró összegben társfinanszírozza, amelyből 91 502,50 eurót a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség, 46 622,50 eurót pedig Fülek kapott.

Öt projekt, tíz partner

Az akcióterv/TAPE egy észak-déli kezdeményezés a térség gazdaságfejlesztése érdekében. Célja a gazdasági programok és a foglalkoztatást segítő intézkedések egységes kivitelezése Hatvan–Losonc tengelyén, a Novohrad/Nógrád régió fejlesztése érdekében.

Az akcióterv/TAPEaz R2 és az M3 utak tengelye mentén című projekt alapgondolata a foglalkoztatottság támogatása, az üzleti környezet és az infrastruktúra építése és fejlesztése, valamint a munkaerőpiaci kirekesztés által veszélyeztetett, különböző célcsoportok oktatásminőségének javítása.

A nyilvánosságot külön sajtóközlemények útján tájékoztatják valamennyi projekt tevékenységéről.

A vállalkozói szektort két projekt támogatja az akcióterv csomagjából. Az első a DIGI – Közös léptekkel a digitalizáció felé, melynek köszönhetően a Salgótarjánban gyártó FORT-BAU Zrt., valamint a szlovákiai partnerek – a TOOTH TOOLS s.r.o. és a FILLECK s.r.o. szert tesznek a növekedéshez és versenyképességhez szükséges technológiákra, javítva így nemcsak termékeik minőségét és szolgáltatásaik piaci színvonalát, hanem segítve új munkahelyek létrejöttét és a meglévők fenntartását a határ menti Novohrad/Nógrád régióban.

A második a DevINvest Enviro – A befektetési környezet fejlesztése c. projekt, amely Fülek városa és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány/NMRVA társulásának köszönhetően valósul meg. Célja a füleki ipari övezet újjáélesztése, valamint a kis- és középvállalkozások működési feltételeinek javítása. Feladata az egykori füleki zománcgyár revitalizációja, egy új raktár és egy gyártásra szolgáló acélcsarnok létrehozása a vállalatok számára. A projekt megvalósítása során kiépített infrastruktúrát a város az érdeklődők/vállalatok számára a közbeszerzési pályázat szabályai szerint bocsátja rendelkezésre. A 40–50 új munkahely létrejöttét segítő feltételek javítani fogják a határ menti térség foglalkoztatási arányát és a munkaerő mobilitását. Az NMRVA gazdag tapasztalatai, valamint partnerhálózatának szakértelme segítik a füleki beruházás eredményességét.

A diákok munkaerőpiaci felkészítését és oktatását a TRAIN projekt biztosítja – a termelőkapacitások fejlesztése, melyek célja a beszállítóvá válás, a Füleki Szakközépiskola valamint a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társulása. A magyar partner támogatja és népszerűsíti az asztalos szakmát a régióban, asztalosversenyeket, tanulmányutakat valósít meg, feltérképezi a képzési igényeket, képzési programot dolgoz ki és tréningeket valósít meg. Másrészt, a Füleki Szakközépiskola asztalosműhelye modern gépekkel gazdagodik.

A legveszélyeztetettebb célcsoport, a tartósan munkanélküliek oktatását a REWO projekt biztosítja – Felkészülve a munkára. A hátrányos helyzetű szociális csoportok munkaerőpiaci integrálása – a magyarországi Szívért Alapítvány és a szlovákiai PRACOV n.o. társulása. A magyar partner sokéves, bevált tapasztalataira alapozva a képzési tevékenységek kivitelezésének olyan tudatos folyamatjavaslata jött létre, amely a tartósan munkanélkülieket visszavezeti a munkaerőpiacra, olyan személyre szabott képzés segítségével, amely erősíti az önbecsülésüket, a kommunikációs és konfliktuskezelési rátermettségüket, a problémamegoldó és stresszkezelő készségeiket, valamint a hatékony időgazdálkodásra való képességüket.

 (Sajtóközlemény/Felvidék.ma)