(Fotó: Farkas Iván, facebook)

Hogy felhívjuk a figyelmet a hiányzó vízgazdálkodási beruházásokra, ennek következményeire, amelyek egyes térségekben – például a párkányi régióban – súlyosan érintik az ott lakókat, országos eszmecserét és sajtótájékoztatót szerveztünk Muzslán a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) vezetőivel.

Amikor ezt ősszel a ZMOS vezetőivel előkészítettük a társulás központjában, Pozsonyban, maguk is elképedtek, hogy mennyire súlyos helyzet uralkodik egy-egy régióban, esetünkben a párkányiban. Pozsonyból ugyanis más képet mutat az ország.

A fővárosban hajlamosak azt hinni, hogy – kisebb-nagyobb kilengésekkel –  nagyjából Szlovákia e téren rendben van. Dehogy van rendben! Emiatt tartottuk meg közösen a decemberi országos sajtótájékoztatót, vagy akár felhívást Muzslán, amelynek országos sajtóvisszhangja volt.

Kérdés, hogy hangunk, a részletek eljutnak-e az illetékesekig a pozsonyi kormányzatban. Ezen felül 2021. június 1-én, a Nyitra Megyei Fejlesztési Tanács alakuló ülésén is részletesen beszámoltam a párkányi régióban, valamint az Ipoly és a Garam közötti térségben, a Lévai járásban uralkodó vízgazdálkodási állapotokról, a hiányzó infrastruktúráról. Ugyanis a 2021–2027 közötti időszakban a források egy része ezen a csatornán juthat el a rászoruló önkormányzatokhoz, regionális társulásokhoz vagy vízművekhez. Felszólalásom akkor és ott is kellő visszhangja volt. Ezek alapján Nyitra megye elnöke, Milan Belica nem sokkal később tényfeltáró levelet írt Pozsonyba a környezetvédelmi miniszternek és a beruházási miniszternek.

Hogy a kormányzati tényezők számára is feltárjuk a régiónkban uralkodó helyzetet, egy héttel az országos sajtótájékoztatót megelőzően sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai konferenciát tartottunk Muzslán a vízgazdálkodás párkányi régióban kialakult állapotáról. Ezen részt vett az SKK Beruházási és Régiófejlesztési Minisztériumának (MIRRI SR) államtitkára és a témában illetékes vezérigazgatók, valamint a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. (ZsVS, a.s.) illetékes vezetője.

A tényfeltárás mellett arra kértük a jelen levő kormánytagot és minisztériumi vezérigazgatókat, számoljanak be a párkányi régió polgármestereinek, mit kell tenni azért a most kezdődő, 2021– 2027 közötti EU-fejlesztési időszakban, ha el szeretnénk indulni a megoldás irányába.

Sőt, a 7+3 éves időszakban a lehetőségek kiaknázásán a lehető legtovább eljutni, konkrét beruházásokat megvalósítani. A mintegy 3 órán át tartó konferencia és a közel 1 órás sajtótájékoztató folyamán temérdek hasznos információt kaptunk, amellyel a jövőben bölcsen gazdálkodhatunk.

Megérte tehát mindkét irányban elmozdulni, felhívni az áldatlan állapotokra a figyelmet, keresni a megoldás felé vezető utat és nem tétlenül várni a fentről jövő megoldást.

Ez utóbbi ma már nem működik. Természetesen folytatni kell törekvéseinket az eredmény, a siker érdekében.

Az írás folytatásában arról lesz szó, miben rejlik a párkányi régió és szélesebb kontextusban Nyitra megye déli régióinak áldatlan állapota a vízgazdálkodás terén.

A szerző Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője.

(Farkas Iván/Felvidék.ma)