Bátorkeszi - bölcsőde (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A község önkormányzata, Labancz Roland polgármester vezetésével ismét közzé tette a 2021-es esztendő főbb eseményeit, beruházásait tartalmazó beszámolót.

Az elmúlt évre is nagymértékben rányomta bélyegét a járványhelyzet, az országos korlátozások. Az önkormányzat forrásai is bizonytalanabbak, mint pár évvel ezelőtt.

Mindennek ellenére a járványhelyzet sem fékezte meg a községben a különféle településfejlesztési és szépítési tervek megvalósítását. Újabb sikeres pályázatok révén külső anyagi forrást is tudott szerezni a település.

Az elmúlt év fontosabb tevékenységei közé tartoznak: az új egészségügyi központ előtt parkolót és díszvilágítást építettek, a Szolgáltatások házán megtörtént a falak szigetelése, színhúzás, csatornarendszer felújítása, a lépcsők és a presszó teraszának teljes felújítása, a községi hivatallal szembeni hátsó udvar feltöltése, tárolóhelyek kialakítása. A kultúrház, a Kováts József Alapiskola, az iskolai étkezde előtt, valamint a Madari úton és a temetőben térkövezték a járdákat. Felszíni vízelvezető árkokat létesítettek és felújítottak az Alszegen, a gyűjtőudvarnál, a Rét utca középső szakaszán és a Klapka György utcán. Füvesítették és öntözőrendszert építettek a kultúrház előtti téren.

Bátorkeszi- egészségügyi központ (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A játszótér területén gumiborítású futópályát alakítottak ki. Díszkertet létesítettek a kultúrház főút felőli oldalán, a községi hivatal udvarában, az egészségügyi központ előtt. A Madari úton fasort ültettek ki. A Malom és az Üzletsor utca kereszteződésének felújítására is sor került.

A beruházások jelentős részét a község pályázati forrásból oldotta meg. Ilyen volt a szaktantermek kialakítása a Kováts József Alapiskolában. A 95 000 eurós pályázati pénzből informatikai szaktantermet, nyelvi labort létesítettek és a könyvtártermet modern eszközökkel szerelték fel. A Temető utcai vízelvezető rendszer és egy vízelnyelő díszkert kialakítása 160 000 euróból valósult meg. Idén szeretnék az utca kritikus szakaszainak aszfaltozását és kátyúzását megoldani saját forrásból.

A geotermális fűtőrendszerre a támogatás összege 663 000 euró, ezzel három épület fűtésrendszerét modernizálják, a projekt befejezését nyárra tervezik.

Bátorkeszi – urnafal (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A temetőben 20 000 euró értékben új urnafalat létesítettek. A térkövezést körülötte és a kamerarendszert a falu  saját forrásból fedezte.

A Szlovák Alapiskolában sor kerül a fűtésrendszer felújítására. A Nyitra megye katasztrófa alapjából 120 000 eurót kapott a község, amelynek köszönhetően hőszivattyús rendszerrel és saját gázkazánnal az épület fűtési hatásfoka nagyban megnő, így csökken a rezsiköltség.

Az Eurofond 50 000 eurós dotációjából felújították a gyűjtőudvar épületét és konténereket vásároltak.

A magyar kormány anyagi támogatásával a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően valósulhatott meg a Bethlen Gábor Alapon keresztül a két csoportnak helyet adó harminc férőhelyes Méhecske Református Bölcsőde 680 ezer eurós költséggel.

Bátorkeszi-kultúrház (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A mezőgazdasági szövetkezet egykori irodaépületéből egy magánvállalkozó 16 (1.-2.-3. szobás) bérlakásokat épített, ezzel is növelve a lakásigények kielégítését.
Szlovákiában Bátorkeszi község ötödikként elnyerte a Borfalu címet, amely a helyi borászokra újabb kihívással és kötelezettséggel jár. Ennek első lépése volt a 2005-től évente megrendezésre kerülő borfesztivál, amely a helyi szőlészetben, csodálatosan szép környezetben, a Duna menti alföld legnagyobb erdeje mellett kerül megrendezésre. Az idelátogatókat gazdag kulturális program, jó borok, ízletes ételek valamint kézműves vásár várja. A vendégeknek lehetőségük van végigkóstolni a közel 40 helyi és környékbeli borász legkiválóbb borait, ezen kívül nagyszerű koncertek kerülnek megrendezésre.

A község honlapján megtekinthető új turisztikai térkép a faluról.

Bátorkeszi dinamikus fejlesztését 2022-ben is folytathatják. Az idei év tervei között szerepel elsősorban az utak állagának javítása. Nyertes pályázatuk van a Malom utca járdarendszerének kiépítésére. A projekt összege 140 007 euró. A tervek között szerepel a  Jázmin idősek otthona épületének szigetelésére egy pályázat kidolgozása 250 000 euró értékben. Dolgoznak egy pályázat beadásán a játszótér, gyűjtőudvar, a kultúrház nagytermének, a Szolgáltatások háza előtti térnek a felújítására, díszkerttel, járdasorral és füvesítéssel.

Ha anyagi lehetőségeik megengedik, befejezik a fő tér felújítását, térkövezéssel és díszlámpasor kihelyezésével. Az új egészségügyi központ előtti kereszteződésben plusz parkolóhelyet is terveznek, valamint az iskola udvarán parkolót létesítenek az ott dolgozók részére. A járdák további térkövezésével a faluközpont felújítása jórészt teljessé válna.

Bátorkeszi, a régió dinamikusan fejlődő nagyközsége. Az önkormányzatának a szándéka az, hogy a kisváros kiszámíthatóságával és teljeskörűségével szolgálja ki a régiót.

Bátorkeszi- új bérlakások (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A 3323 lakosú település nevét a honfoglalás után ide telepített Keszi törzsről kapta. Azt, hogy már a 10. században magyar település volt itt, a határában megtalált kalandozáskori temető bizonyítja. A falut írásos dokumentumban 1156-ban említik először villa Kesceu alakban. A 16. században a Báthoryak birtoka lett, innen nevének előtagja. A 17-19. században a Pálffyak birtokolták. 1650-ben már református eklézsiája volt. 1783-ban vásártartási joggal rendelkező mezőváros lett. A 19. században iparosodott, cukorgyár (1830), két szeszgyár, valamint sör- és likőrgyár létesült. 1883-ban létesült Önkéntes Tűzoltótestülete.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)