A mi felelősségünk, hogy használjuk-e az anyanyelvünket, vagy sem. Jogunk van hozzá, viszont kérdés, tudunk-e élni vele? A jogtudatos nyelvhasználatot könnyítheti meg a világhálón elérhető és letölthető, a Szlovákiában érvényes Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája alapján készített nyelvhasználati útmutató – tájékoztatta portálunkat a kisebbségi kormánybiztos hivatala. Egyelőre négy mutációban érhető el: a magyar nyelv mellett még roma nyelven, ruszinul és ukránul.

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája az Európa Tanács egyezménye, amely többek között a magyar nyelvet is védi Szlovákiában. A most megjelent nyelvhasználati útmutató végigvezet a Karta azon rendelkezésein, amelyeket Szlovákia a magyar nyelv esetében köteles alkalmazni. Bukovszky László hivatala figyelmeztet,

a Karta kötelezi a szlovák hatóságokat, hogy magyar nyelven kérhessünk és kaphassunk tájékoztatást, szolgáltatásokat, mégpedig szóban és írásban is.

„Önmagában sem Szlovákia, sem a Karta nem biztosítja anyanyelvünk fennmaradását” – tette azonban hozzá. A fő felelősség tehát a miénk, magyaroké. „Szlovákiában csak akkor marad fenn a magyar nyelv, ha naponta és mindenütt használjuk. Mert egy dolog biztos: az a nyelv, amelyet csak otthon a konyhaasztal mellett használnak, előbb vagy utóbb kihal” – írta tájékoztatásában a kisebbségi kormánybiztos hivatala.

A nyelvhasználati útmutató arra buzdít, hogy ne zárjuk be az anyanyelvünket az otthonaink falai közé. Ragadjunk meg minden lehetőséget és szólaljunk meg magyarul – ez a mi felelősségünk. „Ha szeretnél valamit mondani, mondd magyarul!”

– olvasható a kiadványban.

A hatoldalas dokumentum átláthatóvá és könnyen érthetővé teszi az érvényes rendelkezéseket. A célok és elvek fül alatt például olvashatóak Szlovákia vállalásai a kisebbségek nyelvhasználatát, ezen nyelvek használatának előmozdítását érintően az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban és a közszolgáltatásokban, a médiában, a kultúrában, a gazdasági és társadalmi életben és a határokon átnyúló együttműködésben. A következő nyelvekre terjed ki: bolgár, horvát, cseh, német, magyar, lengyel, roma, ruszin, ukrán, román, valamint az orosz és a szerb nyelv.

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját 2001-ben fogadta el Szlovákia, majd ezt követően tették közzé a Törvénytárban. A Karta számos eszközt biztosít az őshonos vagy kisebbségi nyelvek védelmére és fejlesztésére. Fontos megjegyezni, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmánya értelmében a Karta elsőbbséget élvez más törvényekkel szemben.

Bukovszky hozzátette, rendkívül örül, hogy a hat hónapig tartó intenzív munka után, a szlovák külügyminisztérium segítségével elkészültek a fent említett kézikönyvek. „Ez jó hír a legnagyobb szlovákiai nemzeti közösségek tagjai számára. Hiszem, hogy ez a népszerűsítő kézikönyv meghozza a várt hatást mind a kisebbségi nyelvhasználók, mind a közigazgatási szervek részére” – mondta.

(SzE/Felvidék.ma)