Fotó: Pixabay

Az elmúlt napokban 24 óránként küldött imaösszefogásra hívások mellett, amelyeket a https://europepraystogether.org/ honlapon regisztrálva, illetve a mi imaszolgálatunk fordított imádságait követve egyre többen kapcsolódtak be az imaláncba. Mára a regisztrált imádkozók száma egész Európában 18 566, valóságosan ennél sokkal több, hiszen egy-egy regisztrált imádkozó testvérünk mellett ott vannak a barátok, hittársak, családtagok.

Becslések szerint ez a szám meghaladhatja a 100 000 lelket. Mai imádkozásunkat sokan kérik és kísérik figyelemmel. Az imatémák meghatározásához segítséget nyújtanak a testvéri visszajelzések, illetve a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház korábbi püspökének, dr. Erdélyi Gézának a sorai. (Az egyhetes hivatalos imaakciónak mára vége van, de amíg a szörnyűséges háború tart, időről időre jelentkezünk aktuális, az események kényszerére megfogalmazott imatémákkal. Kérjük Testvéreinket, kísérjék figyelemmel továbbra is az erre vonatkozó írásokat a Felvidék.ma oldalon, illetve a kolozsvári keresztyén rádión, a bekefy.agnusradio.ro rovatban).

Továbbgondolásra ösztönző levél

„Őszinte igyekezeted és buzdításod a lankadatlan imádkozásra mélyen megérintett és megerősített. A magam részéről a békéért történő könyörgés már a háború indítását megelőzően elkezdődött. Érintve éreztem magamat akkor, amikor hiteles híreket kaptam a szélsőséges ukrán nacionalisták kisebbségellenes tetteiről, különösen a kárpátaljai robbantgatásokról. Azt sejtettem, hogy annak támogatói vannak és hogy nem lesz jó vége. Sajnos, beigazolódott. Ezen oknál fogva szükségét éreztem és érzem őszintén imádkozni azokért is, akik az Isten- és emberellenes, véres pusztítást kiprovokálták. Borzasztónak tartom, hogy a 20. század szörnyű tapasztalatai ellenére nem voltak, akik megakadályozták volna. Isten irgalmazzon nekik. Félek a folytatásától, attól, hogy csak vesztesei lesznek a háborúsdinak. Az arany csillogása, a hatalom szédítő gyakorlásának vélt lehetősége megbolondítja az istenellenességbe szédülteket. IMÁDKOZZUNK az ő megtérésükért is!

Szeretettel: Géza
Dr. Erdélyi Géza, ny. felvidéki ref. püspök”

Fotó: Pixabay

Felhívás (további) imádkozásra

Kedves magyar, keresztyén honfitársaim!

A párhuzamosok a végtelenben talán összeérnek, legalább is virtuálisan – most pedig az összes imaszándéknak egyesülnie kell Ukrajnáért, a békéért, világunkért, a jövőért. Az ima – prima et ultima ratio – első és végső esélyünk. Az együtt imádkozás céljából fogalmazzuk és publikáljuk már egy ideje ezeket az imádságokat. Református lelkészként, közíróként hálás szívvel írom le, hogy Spányi Antal székesfehérvári római katolikus megyéspüspök úr testvéri visszajelzése, továbbá kelet-magyarországi református lelkésztestvérek, köztük Szalay László Pál telkibányai lelkipásztor, a református ökogyülekezeti mozgalom áldozatos munkálója szerint is nagy szükség van az ilyen imaösszefogásra.

Imaszövetségre hív mindannyiunkat Istenünk Jézus Krisztusban, minden felekezetben és felekezetből. Kiváltképpen a határ menti településeken nagy szükség lenne imapontok, prayer pointok felállítására, hiszen a menekülőknek a lelkük a legnehezebb teher. Bibliákat, imákat, megértő, testvéri szót és szívet osztogatni nekik – keresztyén hitünk alapvető kötelessége. Valóságosan, s a neten keresztül is. Imára fel! Együtt!”

Imatémák 2022. március 18-ra

– mindenekelőtt könyörögjünk kitartóan a fegyverszünetért, hogy végre a felelős orosz és ukrán vezetők együtt, egymás szemébe nézve, átgondolják, megbeszéljék a modus vivendit, a válságból kivezető, kölcsönösen elfogadható, kompromisszumos megoldást;

– könyörögjünk az igazságos békére irányuló béketárgyalásokon olyan megoldásokért, amelyek nem lesznek újabb háborús konfliktusok kirobbantásának időzített bombái;

– imádkozzunk a rengeteg polgári áldozat hozzátartozóiért, a menekülőkért, s a maradókért, hogy legyen a túléléshez vizük, kenyerük és imával megerősített lelkiállapotuk;

– könyörögjünk Urunkhoz az ukrajnai szélsőséges nacionalizmus korábbi, a kisebbségeknél súlyos hátrányokat okozó magatartásmódjainak, beszédmódjainak, médiaártalmainak felülvizsgálatáért, kiegyensúlyozott és méltányos nemzetiségi politika megszületéséért;

– kérjük az egyház Urát, a feltámadott Úr Jézust, az egyházak odaadó karitatív, legfőképpen lelkigondozói szolgálatának hatékonyságáért és folytatásáért;

– kérjük Urunkat az életbevágó segélyek, élelmiszer- és ruhaszállítmányok célba juttatásának biztosításáért, hogy valóban a rászorulók, s nem a még háborúban is nyerészkedők kapják meg ezeket;

– imádkozzunk folyamatosan a határátkelőhelyeknél imapontok, imapultok felállításáért, minden, Ukrajnával határos ország területén, ahol ukrán nyelvű Bibliát, igés lapokat, szolgálatos papokat, lelkészeket, pásztorokat találhatnak a zaklatott lelkű menekülők.

Ó, ember, ne úgy nézd az életedet, mintha az távol lenne Istentől. Ha pedig nem tudod így tekinteni azt, akkor legalább azt vésd eszedbe, hogy Isten közelebb van hozzád, mint a saját bőröd! (Eckhart mester és Luther Márton)

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)

Kapcsolódó cikkek