Illusztráció (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A szlovákiai Innovatív Oktatásért Intézet, valamint a magyarországi Pro Veritate Egyesület közös projektet indított február 1-jétől Innovatív oktatás határok nélkül címmel. A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Rába-Duna-Vág ETT), a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. hirdette meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázatát (SKHU/WETA/2101).

A pályázati felhívás prioritási tengelye a Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása volt. Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretén belül, az SKHU/WETA/2101 pályázati felhívás alapján, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatás, 39 054,73 euró segítségével valósítjuk meg a közös célt a következő 3 hónapban, mely összegből a szlovákiai vezető partner 20 916.16 euró, a magyar fél pedig 18.138,57 euró összegű támogatás segítségével végzi el vállalását.

A projekt keretében az együttműködő partnerek egymásra épülő, mégis két különálló produktumot hoznak létre.

Az együttműködés célja, hogy a szlovák, illetve a magyar közoktatási rendszer tantervét alapul véve kidolgozásra kerüljön a szlovákiai partner által egy olyan tantárgyakra épülő, egész tanévre szóló projektterv az általános iskolák pedagógusai számára, amely ötleteket ad, segítségül szolgál a tanítóknak a tanév során egy-egy – tantárgyak között átjárható, interdiszciplináris – projekt kidolgozására.

A vezető partner elkészít egy modern oktatási módszereket bemutató tanmenetet. A mintatanterv célja, hogy bemutassuk, hogyan integrálható a modern projektoktatás az alsó tagozaton a tantermi és a távoktatás kereteibe egyaránt, amellyel egyre gyakrabban találkozunk a COVID-19 járvány kapcsán.

Célunk a tantárgyak és www.rdvegtc-spf.eu tananyagaik közötti kapcsolatok megmutatása, természettudományi tantárgyak integrációja projektekbe modern, játékos oktatási eszközökkel az alapiskola alsó tagozatán. A projektben létrejön továbbá egy tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény.

Célunk egy olyan tanári segédanyag összeállítása, melynek segítségével a pedagógus rugalmasan tud reagálni a 21. százat oktatási kihívásaira.

A kézikönyv megmutatja a pedagógusnak, hogyan alkalmazza a mindennapi tanítás során a projektoktatást, hogyan kösse össze az egyes természettudományi tantárgyakat és azok tartalmait egy projekt keretén belül az alsó tagozaton.

Kész órai projekteket készítünk elő, élménypedagógia módszerekkel, melyek fejlesztik a kritikus és kreatív gondolkodást. A magyarországi oldalon a harmadik hónap végére elkészül egy online letölthető 100 oldalas jó és bevált gyakorlatok és hasznos tanácsok, játékok gyűjteménye, amely segítségül szolgálhat a projektmódszerrel oktató pedagógusoknak, ezzel elősegítve a diákok motivációját, fenntartva érdeklődésüket.

A szakmai anyag megjelenéséről áprilisban tájékoztatjuk a nagyérdeműt, hiszen egy online konferencián szeretnénk bemutatni a megvalósított projekt eredményét. Az Innovatív Oktatásért Intézet alapvető célkitűzése a modern oktatási módszerek megismertetése a szlovákiai magyar iskolákban.

Az egyesület 2017 óta működik, több sikeres projektet mondhat magáénak: Komplex instrukciós program kooperatív oktatási módszer bevezetése Királyhelmecen és Ógyallán, STOP BULLYING határon átnyúló program vezető partnere. A jelenleg futó uniós projektről, valamint az egyesületről és tevékenységeinkről további információt honlapunkon, a www.iiv.sk oldalon találhatnak.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)