(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Megjelent a Medvenóta című kiadvány a budapesti Sikerx Kiadó gondozásában. A kötetet Kun Miklós Jenő Pósa Lajos-kutató szerkesztette.

Sok ismert vers az 1890–1914 között megjelenő, Pósa Lajos által szerkesztett Az Én Ujságom gyermeklapban jelent meg először pl. Gárdonyi Géza, Endrődi Sándor vagy Móra Ferenc tollából. Pósa Lajos gyermekverseinek is fontos szerepük volt az 1848/49-es szabadságharc bukása utáni céltudatos és erőszakos németesítő törekvések mérséklésében.

Pósa Lajos rangos pályatársakat lelkesített, új írógárdát nevelt. A hetilappal játszva oktatott, szórakoztatva nevelt az olvasás szeretetére, a tanulás fontosságára, az élet értékeinek megbecsülésére.

A kötet szerzői: Ballag Ignác, Dingha Béla, Egri György, Endrődi Béla, Endrődi Sándor, Erdős Renée, Gárdonyi Géza, Gyökössy Endre, Hamvas József, Havas István, Herman Ottóné, Hetyey Gábor, Jakab Ödön, Kertész Béla, Kiss Áron, Lampérth Géza, Móra Ferenc, Móra István, Nógrádi Pap Gyula, Pósa Lajos, Radványi Kálmán, Rudnyánszky Gyula, Sas Ede, Strausz Adolf, Szabolcska Mihály, Telekes Béla, Versényi György. Az írók, költők rövid életrajzát is megtaláljuk a kiadványban.

„Az alkotmányosság helyreállítása után, az 1890-es évek elejére vezető szerephez jutott, főként Kiss Áron, Láng Mihály, Peres Sándor és Péterfy Sándor nevéhez köthető gyermekközpontú pedagógiai irányzat szempontjainak irodalmi síkon tökéletesen megfeleltek Pósa Lajos népi gyökerekből sarjadt üde, élettel teli versei – áttérés a mesterkéltségből a természetességre –, melyeknek jótékony személyiségformáló hatásuk révén rendszerint etikai tartalmuk is van” – írja az ajánló sorokban Kun Miklós Jenő.

A századforduló legjobb magyar gyermeklapja még ma is haszonnal forgatható. Az óvodapedagógusoknak és tanítóknak ajánlja a szerkesztő a most megjelent Medvenóta című könyvet.

A gondosan válogatott versgyűjteményt a Sikerx Kiadó vezetője, Csipka Rozália hiánypótlónak nevezi, hogy a pedagógusok bővíteni tudják az eddig ismert és a foglalkozásokon használt irodalmi anyagot. Rámutat a kötet pedagógiai gyakorlati jelentőségére.

„Az itt felsorakoztatott versek kiválóan használhatók irodalmi, eszközhöz kötött vagy mozgásos játéktevékenységhez, a közvetlen kommunikáció iránti igény kialakításához, s nem utolsósorban hatást gyakorolnak a gyermekek személyiségfejlődésére, szókincsének bővítésére és helyes nyelvi minták elsajátítására” – írja Csipka Rozália.

Hozzáteszi: „A verses mesetörténetek karaktereik révén viselkedési mintát kínálnak: fejlesztik a gyerekek beleélési képességét, erkölcsi tudatosságát, szociális érzékenységét, hazaszeretetét.”

A kiadvány megrendelhető a sikerkiadobt@gmail.com e-mail címen vagy megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban is.

(HE/Felvidék.ma)