Fotó: Szarvas László, reformata.sk

A Pátria rádióban a vasárnap, április 24-én 7:05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témái: Dávid Júda királya lesz, Berkesi Sándor Pálóczi Czinke István-díjas lett, lelkészeket szenteltek és megköszönték a nyugalomba vonult lelkipásztorok szolgálatát a zsinat nyitó, ünnepi istentiszteletén.

Saul halála mélyen megrendítette Dávidot. Fájdalmas siratóénekben búcsúzott el Saultól és fiától, Jónátántól. Majd megkérdezte az Urat, hogy hová menjen, aki Hebronba küldte, ahol a júdaiak felkenték királyukká. A történetet üzenetét Végső László megyercsi lelkipásztor tolmácsolja.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának ünnepi nyitó istentiszteletén hét olyan lelkipásztort szenteltek fel, akik az elmúlt időszakban sikeresen letették a második lelkészképesítő vizsgájukat, s ezáltal választhatóvá váltak és önálló lelkészi szolgálatot végezhetnek.

A felszentelt lelkészek közé tartozik Pospíšil Miklós kaposkelecsényi lelkipásztor, aki ezzel kapcsolatos érzéseit osztja meg a hallgatókkal.

A Zsinat az egyházi közösség és a református identitás megerősítéséért munkálkodó életek elismerésére 2013-ban alapította meg a Pálóczi-Czinke István-díjat olyan hitvallók kitüntetése céljából, akik egész életpályájukkal, tanúságtévő tetteikkel igazolták az egyházi közösségnek, hogy egyedül a Krisztust követő értékrend alapozhatja meg e világban a mindenki által szomjúhozott igazságot. Eddig négyen részesültek a díjban.

Idén a Pálóczi-Czinke István-díjat Berkesi Sándor, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy, főiskolai docens kapta. Az egyház rangos elismerése kapcsán kérdezzük a Firesz kórussal való kapcsolatáról.

Több mint 40 éves szolgálat után vonult szolgálati nyugalomba Molnár Elmér volt királyhelmeci lelkipásztor, akinek – a többi lelkipásztorral együtt – az egyház vezetése szintén megköszönte a több évtizedes kitartó munkáját.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

(sajtóközlemény)