Teljesen nyilvánvaló, hogy a szemeteléssel, a rengeteg műanyaggal előbb-utóbb tönkretesszük bolygónkat. Kétségbeejtők az adatok, az információk, amelyek arról szólnak, hogy már az emberek vérében is kimutatták a műanyag-maradványokat, hogy két évtized múltán az óceánokban, de a folyóvizeinkben is több lesz a műanyag, mint a hal.

Az utóbbi időben ugyan több intézkedés történt, több felhívás jelent meg, több hasznos tettre került sor az ügyben, de talán mindez mégsem elég. Ezért örvendetes, hogy civil szervezetek, magán aktivisták és jó szándékú emberek olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek segíthetnek, ha csak kis lépésekkel is környezetünk rendezésében, megtisztításában.

Ilyen kezdeményezés a Csallóköz Natúrparké, amelynek elnöke, Hervay Rozália, aki egyben a Szlovákiai Közgazdász Társaság elnöke is, egyebek mellett arról számolt be hírportálunknak, miként képzelik el az április 9-re szombatra meghirdetett hulladékgyűjtési akciójukat.

„Mi, akik a Duna mentén élünk, naponta szembesülünk azzal, hogy ez a mérhetetlen értékeket jelentő folyónk, legfőbb vízforrásunk szó szerint fuldokol a szemétben, a műanyagflakonok, a hulladék, a kisebb-nagyobb tárgyak tömegével úsznak a felületén.

Ezért a Csallóköz Natúrpark Polgári Társulásban jelenleg tömörült 18 önkormányzat, 16 civil szervezet képviselői úgy határoztak, hogy együtt, közösen szervezünk olyan szemétgyűjtési akciót, amelynek során megtisztítjuk a folyó melletti területet, a folyóágakat, a töltések, a szélfogók környékét.

Önerőből, saját kezdeményezéssel, külső segítség nélkül látunk munkához, és hogy az önkormányzatok, de a lakosság egy része is mennyire magáévá tette a gondolatot, bizonyítja az óriási érdeklődés. Magánszemélyek, tűzoltó szervezetek, ifjúsági szervezetek, iskolák tanulói egyaránt jelentkeztek.

Nagy segítség érkezett a lovas vállalkozók részéről is, a lovakkal ugyanis bejutottak olyan  helyekre is, ahová egyébként nem sikerült volna, és ők felmérték a helyzetet, majd jelentették az önkormányzatoknak, hogy hová lenne érdemes elmenni. Az önkormányzatok Somorjától Csicsóig valamennyi községben illetve a két városban Somorján és Bősön szervezik a munkát, hirdetik a munka kezdetét, osztják ki a szemeteszsákokat és kesztyűket. A társulás tagja egy szemétszállítással foglalkozó cég is, amelynek munkatársai vállalták a hulladékkal teli zsákok összegyűjtését és elszállítását”- magyarázta.

Hervay Rozália elmondta azt is, hogy

a 2020-ban megalakult Csallóköz Natúrpark fő célkitűzései közé tartozik a Duna mentének, mint egy különleges természeti és kulturális örökségnek a további megőrzése, a folyó közelében élők szemléletének megváltoztatása, környezettudatosságra nevelése, a sikeres vidékfejlesztés és a turizmusban rejlő lehetőségek kiszélesítése.

Külön hangsúlyozta a szemléletváltást, a környezet megóvására való nevelést, amelyet a gyerekek, a fiatalok ma már komolyan tudatosítanak, és a természetvédelmet gyakorolják is, de a felnőtteknek ugyanezt kellene tenniük.

Sajnos, a legtöbb szemét, hulladék éppen tőlük származik, mutatja ezt az illegális szemétlerakatok tömege, a széthagyott vagy eldobott használaton kívül került tárgyak sokasága, de a turisták után maradó letaposott rétek, füves területek is. Az önkormányzatok külön-külön ugyan több alkalommal szerveztek már hasonló hulladékgyűjtést, de most kerül sor először egy összehangolt, közös rendezvényre, amelyben benne van egymás segítése is. Hiszen annak, hogy valaki csak a maga szakaszán gyűjti össze a szemetet, nincs sok értelme. Az időpontot is gondosan jelölték ki, erre a legalkalmasabb a mostani időszak, amikor még nem indult meg a vegetáció, tehát a hulladék jól felismerhető, és az időjárás is kedvező.

A polgári társulás már megalakulása óta készült ilyen nagyszabású akcióra, de a vírusjárvány itt is közbeszólt. Elhatározásuk szerint a mostani első rendezvényt tovább kívánják folytatni, mert tudják, hogy sajnos, egy alkalom nem lesz elegendő. De ugyanígy folytatják a felvilágosító-népszerűsítő tevékenységüket is. Beszámolnak majd az április 9-i hulladékgyűjtés eredményeiről, továbbá előadásokat szerveznek munkájukról és konkrétan a Duna mente megtisztítását érintő elképzeléseikről.

Fontosnak tartják a szemléletváltást, elengedhetetlen, hogy a folyó mentén élők megértsék, minden az ő érdekükben történik, az itt élőkért, de egyben valamennyiünkért is.

Nem győzik eléggé hangsúlyozni, mindenki számára mennyire fontos, hogy a Duna újra tiszta legyen. Teréz anya egyik szép gondolata az ő hitvallásuk is lett: “Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”.

Ezért kérik, legyenek minél többen, akik április 9-én, szombaton pár órát szánnak idejükből a munkára, amely mindannyiunk és a jövő, gyermekeink, unokáink javát is szolgálja.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)