A Szövetség MKP Platform Komáromi Járási Elnökségének helyi platformelnökökkel kibővített április 21-ei ülésén elfogadott egy nyilatkozat, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében olvashatnak.

  1. Az MKP Platform továbbra is keresztény-nemzeti, konzervatív értékelvű politikai csoportosulásként tekint önmagára.
  2. Alulról építkező, demokratikus alapokon nyugvó platform vagyunk.
  3. Politikai partnereinkkel (Szövetségen belül és kívül) a nyílt és őszinte párbeszédre törekszünk, elzárkózunk mindenfajta elvtelen háttéralkutól.
  4. A leghatározottabban visszautasítunk minden olyan megnyilvánulást, amely gyalázza, sértő, dehonesztáló megjegyzésekkel illeti választóinkat, platformunk tagjait, vonatkozzon az akár életkorukra vagy iskolázottságukra.
  5. Kijelentjük, hogy a járási elnöki poszt nem képezheti semmiféle alku tárgyát. A Komáromi járás platformunk számára kiemelt jelentőséggel bír. Meghatározó létszámú tagsággal, jól kiépített és ma is aktív szervezeti háttérrel, és mély beágyazottsággal rendelkezünk itt. Mindez biztosítéka lehetne az előttünk álló politikai megmérettetéseken egy nagyarányú választói mozgósításnak.
  6. A előző pontban leírtakból egyértelműen következik, hogy a járási elnöki poszt betöltésénél egységesen sorakozzunk fel platformunk jelöltje mögött, a platformunk megosztására tett kísérletek eleve kudarcra vannak ítélve. Egy elhibázott személyi döntés a Szövetség Járási Konferenciáján elbizonytalanítaná szavazóinkat, tagságunkat és a járás magyar lakosságát a politikai passzivitás felé sodorná.
  7. Gyakran halljuk a partnereinktől, hogy kifelé milyen jó üzenet lenne, ha a járásunkban egy másik platform (Összefogás Platform) adná a járási elnököt. Kérdésünk, ki számára? Az MKP Platform 336 aktív tagja számára, vagy a 28 aktív taggal rendelkező Összefogás Platform számára, vagy a 84 aktív taggal rendelkező Híd Platform számára? Egy olyan struktúra vezetését szeretnék elvállalni, amit korábban elhagytak, amiről lekezelően nyilatkoznak, bagatellizálják azt.

(Szövetség MKP Platform/Felvidék.ma)