Kozma Szabolcs előadás közben (Fotó: Juhász Gyula Alapiskola)

A korai fejlesztés és a tehetséggondozás került előtérbe azon a szakmai továbbképzésen, melyet a lévai Juhász Gyula Alapiskolában szerveztek. A május 11-ei ismeretszerző tanácskozáson a Lévai és a Nagykürtösi járás magyar tanintézményeinek a pedagógusai és vezetői vettek részt.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének támogatásával valósítottuk meg a szakmai továbbképzésünket. A szakmai nap a korai fejlesztésre és a tehetséggondozásra összpontosított” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Lőrincz Katalin, a lévai Juhász Gyula Alapiskola igazgatója.

Kozma Szabolcs, Lőrincz Katalin és Fekete Irén (Fotó: Fekete Irén)

Hozzátette: a rendezvényen a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének szakemberei adtak elő. A továbbképzésen a tágabb régió alsó és felső tagozatos pedagógusai, valamint az óvodapedagógusok vettek részt.

Hiánypótló ismeretszerzés a térségben

Elsőként Kozma Szabolcs gyógypedagógus, logopédus adott elő. Előadásának címe Úton az olvasás és az írás elsajátítása felé. Majd Hutvágner Kamilla pszichológus a különleges gondozást igénylő tanulók beilleszkedését segítő lehetőségekről értekezett előadásában. Ugyanakkor terítékre került a lévai magyar iskolában a kettős különlegességű gyermekek fejlesztése.

Hutvágner Kamilla (Fotó: Fekete Irén)

Az elméleti előadásokat gyakorlati foglalkozások kísérték.

A képzés során a szakelőadók bemutatták a résztvevőknek a tanulók fejlesztésének lehetőségeit a gyógypedagógus, pszichológus és a logopédus szemével. Az elhangzottakat mintegy módszertani segítségként a  pedagógusok beépíthetik az oktatási-nevelési folyamataikba.

Így a mindennapi munkájuk során tudják kamatoztatni szerzett ismereteiket.

Mint Lőrincz Katalin ezzel kapcsolatban portálunknak kifejtette: hiánypótlóak az ilyen szakmai találkozások, mivel a járási székhelyen nehezen érhető el magyar anyanyelvű szakember.

Kozma Szabolcs és Hutvágner Kamilla

Elmondta: míg magyarul is tudó pszichológus van a járási székhelyen, logopédus és gyógypedagógus már nincs. A szülőknek Ipolyságra, Párkányba, vagy még messzebbre a Csallóközbe, vagy Mátyusföldre kell eljárniuk szakmai segítségnyújtás céljából.

A résztvevők pozitívan értékelték a továbbképzést, hiszen hasznosítható pedagógiai módszerekkel ismerkedtek meg.

A 21. században egyre több a sajátos nevelést igénylő gyermek, így a hathatós ismeretbővítés is nélkülözhetetlen a pedagógusok körében

– szögezte le az intézmény vezetője.

A befogadás, elfogadás a falak építése helyett ajtót nyit

Az alkalmon jelen volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Fekete Irén. Köszöntőjében kiemelte: a szakmai nap témája a fejlesztőpedagógia, amely sokakat érintő, érzékeny és fiatal ágazata a pedagógia tudományának.

„A befogadás, elfogadás a falak építése helyett ajtót nyit, amelyen belépve, mindannyian érzékennyé válhatunk a fogyatékkal élő, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a fejlődésében akadályozott gyermek testi és lelki gondjai iránt. Ha az elfogadás és befogadás megtörténik, a segítés módját is könnyebben megtalálhatjuk”

– hangzott el a köszöntőjében.

Fekete Irén köszönti a résztvevőket (Fotó: Juhász Gyula Alapiskola)

A szakmai nap keretében bemutatkoztak a Juhász Gyula Alapiskola tehetséges tanulói is. Ének, zene és vers hangzott el a programok között.

Vissza a katedrára

A továbbképzéssel egy időben egy példaértékű kezdeményezés zajlott az tanintézmény falai között. Amíg az alapiskola jelenlegi pedagógusgárdája az egész napos szakmai alkalmon vett részt, addig már nyugalmazott pedagógusok álltak a katedrára.  Hagyományteremtő szándékkal érkeztek vissza a nyugalmazott tanárok.

A résztvevő pedagógusok és a vendégek (Fotó: Juhász Gyula Alapiskola)

„A nyugalmazott pedagógusok visszahozása az iskola életbe mindannyiunk számára értékközvetítés, segíti a fiatalok szocializációját” – véli a tanintézmény vezetője. Az elmúlt időszakban szorosabb kapcsolat alakult ki az aktív és a visszavonult pedagógusgárda között. Legutóbb március végén közösen ünnepelték a pedagógusnapot.

Gyümölcsöző együttműködés a felvidéki pedagógusok szolgálatában 

Az SZMPSZ már hosszú ideje sikeresen együttműködik a Kozma Szabolcs vezette pedagógiai szakszolgálattal. A pedagógusszövetségnek megbízható szakmai partnere a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye.

Számos közös szakmai rendezvényt, továbbképzést bonyolítottak már le. Ezek között voltak országos és a lévaihoz hasonló regionális szakmai napok is.

A továbbképzés az SZMPSZ támogatásával valósult meg. A pedagógusszövetség még a télen hirdette meg pályázatát a felvidéki iskolák számára azzal a céllal, hogy támogatja a kistérségi szakmai előadások, napok megrendezését. A pályázatnak köszönhetően mintegy ötven ilyen jellegű rendezvény valósul meg Felvidék-szerte.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)