Fotó: Máté Gyöngyi

A májusban megrendezett kiállítás része annak a rendezvénysorozatnak, melyen megemlékezhetünk a múzeum tizenkét évtizedes múltjáról.

Michal Domik, Rozsnyó város polgármestere köszöntőjében kiemelte az alapító tagok és az évtizedeken keresztül munkájukat végző emberek áldozatkészségét a létesítmény és az intézmény felé. Hozzátette, a kiállítási tárgyak arra emlékeztetnek, hogyan fejlődött Rozsnyó bányászata, mely jelentős mértékben hozzájárult a polgárok jólétéhez. A városnak nagyon jó kapcsolata volt és van a múzeummal.

Örömét fejezte ki, hogy ez a múzeum, amely a második legidősebb Kassa megye területén, a mai napig is teljesíti küldetését.

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye, 120 éve éli a történetét, mely nagyon sokrétű és gazdag volt. Egy honismereti múzeum, mely a Gömör-Szepesi-érchegység bányászatára és kohászatára, a történelmi Gömör képzőművészetére, valamint a Szlovák-karszt barlangászatára és a világörökségre szakosodott.

A múzeumalapítás gondolata az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod-Gömöri Osztályának kezdeményezésére született meg. A pénzügyi támogatást Andrássy Dénes és Franciska, a telket Rozsnyó város biztosította. 1902-ben nyílt meg az épületben az első múzeumi tárlat. A kiállított tárgyaknak azonban akkor inkább dokumentációs, mint múzeumi jellegük volt. A bányászati és kohászati technológiát jelenítették meg és nem magát a bányászatot mutatták be.

1912-ben megalakult a városi múzeum Hazslinszky Rezső igazgatása alatt. A tárlat a városháza földszinti termeiben nyílt meg, ahol a város és lakóinak történetével kapcsolatos dokumentumokat és tárgyi emlékeket állítottak ki.

A két eredeti múzeum, a Rozsnyói Bányászati és Kohászati Múzeum, valamint a Rozsnyói Városi Múzeum 1940-ben egyesült. Új megnevezése Rozsnyói Bányászati-Kohászati és Városi Múzeum lett.

A mai Rozsnyói Bányászati Múzeum 1966-tól viseli nevét. Továbbra is úgy próbálja a tevékenységét bemutatni, mint egy jelentős kulturális nevelési intézmény. A múzeum alapküldetése a műtárgyak és dokumentumok céltudatos gyűjtése, kutatása, megőrzése, tudományos és szakmai feldolgozása, a természeti és társadalmi fejlődés komplex dokumentálásának felhasználása és közzététele a gömöri régió viszonylatában.

Az idők folyamán fokozatosan jöttek létre a múzeum egyes részlegei, mint az egykori árvaház 1958-ban, az Andrássy-képtár 1975-ben és a Galéria 1984-ben.

A múzeum megalapítása óta csaknem negyvenezer darabból álló gyűjteményt hozott létre, melyet társadalomtudományi, természettudományi és műszaki jellegű gyűjteményi tárgyak alkotnak. A gyűjtemény legrégebbi része a 20. század első feléből származik. A múzeum tizenegy gyűjteményi alappal rendelkezik: régészeti tár, történeti tár, I. és II. éremtár, fegyvertár, néprajzi tár, képzőművészeti tár, bányászati és kohászati tár, természeti tár, geológiai tár és barlangászati tár.

A kiállítás három kiállítóteremben mutatja be az eredeti tárgyakat. Két teremben a múzeum kezdeti időszaka látható, az akkori kor aktív szereplői. A további teremben az egyéb szakterületek tekinthetők meg, melyek a múzeumi tevékenység elengedhetetlen részei, mint a kutatómunka, gyűjteményi tárgyak beszerzése, azok nyilvántartása és gondozása, valamint a múzeumpedagógiai tevékenység. A kiállításon mindegyiküket jellegzetes műtárgyak és kordokumentumok jelenítik meg a múltból és a mából egyaránt. A prezentációban a fényképtár, a propagációs és más segédanyagok is megjelennek.

„A kiállítás célja, hogy bemutassa a látogatók számára a Rozsnyói Bányászati Múzeum történetét és fejlődését a kezdetektől napjainkig – a megalapítás gondolatától és az első lépésektől a mai modern kulturális intézmény megteremtéséig. A kiállítás a múzeum 120 évét nemcsak értékes műtárgyak segítségével mutatja be, hanem a tárlatok és kiállítások prezentációjával is“ – mondta Pavol Lackanič, a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója.

A kiállítást az érdeklődők 2022. május 10. és szeptember 7. között tekinthetik meg a rozsnyói múzeum galériájában, a Bányászok tere 25. szám alatt.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)