(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Štefan Pelikán-emléktáblát és -emlékszobát adtak át Hanván Juhász István mecénás kedves barátjának,  A hanvai gólyához – Nefelejcs kávézó és cukrászda udvarán felavatott szobrok alkotójának tiszteletére.

Pelikán az ecset és véső mestere, jeles alkotó, nagyszerű ember volt – mondta Juhász István, a Magyar Kultúra Lovagja, házigazda, a rendezvények és a művészek önzetlen támogatója.

A hanvai emlékállításra a festő- és szobrászművész, valamint mecénásának a tisztelői gyűltek össze 2022. május 29-én. Jelen volt és köszönetet mondott Štefan Pelikán lánya is.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Štefan Pelikán Milan Rastislav Štefánik kereszttel kitüntetett szobrászművész, az Arany Európa díj tulajdonosa. Sokoldalú művész volt, művészetében szobrászati munkássága dominált, de festett is: tájakat, portékat és csendéletet, grafikával is foglalkozott. Agyaggal, fával, kővel, bronzzal, sárgarézzel, vörösrézzel, betonnal egyaránt dolgozott.

Az emlékszobában berendezett kiállítás kurátora, Fedor Mikovič, aki egyben a Szlovákiai Újságírók Szindikátusának a tagja, úgy nyilatkozott, Pelikán olyan művész volt, akinél három nagy emberi tulajdonságot lehetett kiemelni: szerénység, szorgalom és alázat.

„Alázatos volt a művészet iránt, az emberekkel, a természettel, a szlovák tájjal szemben, az egyszerű dolgos ember munkássága előtt. Minden alkotása a művész őszinte vallomása” – mondta Fedor Mikovič.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Litvamezőn (Lietavská Lúčka) faluban született 1935. február 16-án. A polgári iskolába a közeli, Zsolnához tartozó Szentistvánpatakra járt. Kerámiai középiskolában a csehországi Teplice-Šanovo városában tanult, egyetemi éveit 1951–1956-ban pedig a Prágai Képzőművészeti Egyetemen töltötte.

Szülőföldjéhez és Szlovákiához, illetve Csehszlovákiához egész életében hű maradt. Alelnöke volt a Művészetek Európai Uniójának. Az egyesület elnöke, Petr Vašíček Prágából személyesen megtisztelte, s köszönetképpen megajándékozta Juhász Istvánt egy Milan Rastislav Štefánikot ábrázoló festménnyel, amelyet még Štefan Pelikán alkotott.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A szobrászművész jó kapcsolatot ápolt a Szlovákiai Katonai Ejtőernyősök Klubjával is, melynek elnöke, Pavel Švelka több társával szintén megtisztelte a rendezvényt. Kifejtette, Zsolna környékén kissé megfeledkeztek Štefan Pelikánról, ezért háláját fejezte ki Juhász Istvánnak, hogy Hanván megteszik azt, amit ott még nem.

Átadta az ejtőernyősök klubjának Jozef Gabčík Arany Becsületkereszt kitüntetését.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Juhász István tíz évvel ezelőtt kötött barátságot Štefan Pelikánnal, aki Hanvára pihenni, ihletet meríteni is járt. Itt alkotta meg Hanvay Zoltán diakóniai központ falán lévő emléktábláját, Hanvay mellszobrát a síremlékén, majd pedig Tóth Elemér, Mács József és Igó Aladár bronz mellszobrát is, amelyek A hanvai gólyához – Nefelejcs kávézó és cukrászda udvarán kerültek felállításra.

A most felavatott emléktáblát Pelikán egykori tanítványa, Kamil Papučík készítette. Az emléktáblát és emlékszobát Marian Bodolló evangélikus tábori lelkész szentelte meg.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az ünnepségen hegedűn közreműködött Ondrej Hlaváč és testvére, Mária, akik Rozsnyóról érkeztek. Felléptek a Rimavan tagjai Štefan Baláž vezetésével és Páko Mária örömzene műhelye. A jó hangulatról a helyi Thomas Band és Gyenes Veronika gondoskodtak. A műsort szlovákul Fedor Mikovič, magyarul pedig Balajti Lajos vezette.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)