Filmvetítés és beszélgetés Varsóban (Fotó: Molnár Mónika)

Az Esterházy János Zarándokközpont immár hagyományos Esterházy János boldoggá avatásáért mondott első szerdai szentmiséjét május 4-én Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes mutatta be. A felvidéki és magyarországi zarándokok előtt bemutatott szentmisét követően Szabolcs atya röviden beszámolt a magyar jezsuiták afrikai missziós munkájának felkutatásával kapcsolatos utazási élményeiről is.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szándékához csatlakozva, Vagyóczky József cserhátsurányi plébános minden hónap első szerdáján Nógrád megye különböző templomaiban és kegyhelyein mutat be szentmisét Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásának és a nemzetek megbékélésének szándékára.

Önként vállalt missziójával segíti, hogy Esterházy lelki örökségét egyre többen megismerhessék és imádkozhassanak boldoggá avatásáért és hathatós közbenjárásáért.

Ezek a közös szentmisék jó példáját adják annak a krisztusi testvériségnek és összetartozásnak, mely egyaránt megerősítést jelent a határon inneni és túli közösségek számára.

Szentmise Őrhalomban (Fotó: Dávid Zsuzsa)

Május első szerdáján a zarándokszentmise az őrhalomi Szent István király-templomban került bemutatásra, ahol Esterházy tiszteletének már élő hagyománya van.

Az őrhalmi és Ipoly menti hívek, 2017 óta részesei az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont missziós küldetésének, rendszeres látogatói az emlékhelynek, szentmiséikkel és imáikkal kísérik Esterházy János lelki örökségének kibontakozását.

(Fotó: Dávid Zsuzsa)

Kovács Kornél őrhalomi plébános atya elmondta, örömmel vállalja örökségének szolgálatát. A szentmisén –  szép példáját adva ezzel a szent és nemes ügyekben való összefogás fontosságnak – az őrhalmi hívek mellett, az Ipoly mindkét oldalán lévő települések hívei is részt vettek és Isten szolgája Esterházy János közbenjárását kérve imádkoztak a népek és nemzetek lelki sebeinek gyógyulásáért, a kiengesztelődésért és a békéért.

Imájuknak különleges aktualitást ad az Ukrajna területén dúló kegyetlen testvérháború, melynek mielőbbi befejezéséért az egész keresztény világgal egyesülve tudunk imádkozni.

Megemlékezés Újpesten (Fotó: Szöllősy Marianne)

Május 5-én Újpesten, a városháza dísztermében, a felvidéki mártír politikus elhunytának 65. évfordulója alkalmából került sor Esterházy Jánossal kapcsolatos emlékrendezvényre.

Az itt működő Újpesti Városvédő Egyesület és a helyi önkormányzat jóvoltából  Budapest IV. kerületében emléktábla és egy róla elnevezett tér is őrzi Esterházy emlékét. A városvédő egyesület elnöke, Szöllősy Marianne bevezetőjében ismertetve Újpest és az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont közti kapcsolatot, elmondta,

a budapesti városrész kezdettől aktívan támogatta Paulisz Boldizsár kezdeményezését és az itt élő polgárok máig rendszeres látogatói a zarándokközpont rendezvényeinek.

Beszélgetés Újpesten (Fotó: Szöllősy Marianne)

Esterházy János és Újpest II. világháború alatti kapcsolatáról Hegedűs Ernő hadtörténész tartott érdekfeszítő előadást, majd ezt követően a jelenlévők megnézték a Zsigmond Dezső rendező által készített „Apám Esterházy János” című dokumentumfilmet.

A film után Molnár Imre foglalta össze Esterházy János életének és mártíriumának legfontosabb tényeit, majd Lebovits Imre holokauszttúlélő ismertette a gróf rehabilitálása érdekében végzett erőfeszítéseit. A rendezvényen megjelent Újpest polgármestere, Déri Tibor és országgyűlési képviselője, Varjú László is.

Előadás Újpesten (Fotó: Szöllősy Marianne)

Május 6-án az érsekújvári Csemadok-székházban tartottak emlékestet, a mártír gróf születésének 120. és elhunytának 65. évfordulója alkalmából.

A rendezvényt Peczár Károly, az Esterházy János Polgári Társulás elnöke nyitotta meg. Az est keretében bemutatásra került az „Isten szolgája Esterházy János, a visegrádi nemzetek apostola” című dokumentációs kiállítás. Istenes József építészmérnök bemutatta „Az alsódoboki Esterházy János Zarándokközpont képei és tervei“ című kiállítást, majd a résztvevők megtekintették „Az apám Esterházy János” című dokumentumfilmet.

Az érsekújvári kiállítás (Fotó: Istenes József)

Mindezt mély lelki tartalmat közvetítő kerekasztal-beszélgetés követte Csányi János producer, Molnár Imre, Peczár Károly és Istenes József részvételével. A rendezvényt felszólalásával megtisztelte mons. Ďurčo Zoltán püspöki helynök is.

Május 10-én, Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnázium kápolnájában a Rákóczi Szövetség városi szervezete Gróf Esterházy János, a felvidéki mártír politikus élete és munkássága címmel tartott emlékülést, melyen a gimnázium diákjai és a Rákóczi Szövetség helyi, illetve debreceni és kisvárdai szervezetének tagjai is részt vettek.

Szervezők és vendégek Érsekújváron (Fotó: Istenes József)

Bevezetőjében Dalmay Árpád, a szövetség helyi szervezetének elnöke ismertette a felvidéki magyarság 1945 utáni tragédiasorozatát, rámutatva a beneši dekrétumok és a kassai kormányprogram áldatlan következményeire. Ezt követően Molnár Imre történész, Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, és Petrusák János író, újságíró, az Esterházy Jánosról szóló Tanúm az Istenem című regény szerzője tartott előadást. Az emlékülést a gimnázium tanulóinak versmondó műsora színesítette.

A Magyarországon készült és legutóbb az M5 műsorán és több rendezvényen is sikerrel szereplő Triptichon című dokumentumfilm mellett két lengyel rendező is filmet készített Isten szolgája Esterházy János életéről.

Március 22-én, a lengyelországi Zakopane önkormányzatának rendezésében, a helyi filmszínház stúdiójában került bemutatásra az Artúr Janicki krakkói rendező által készített Esterházy János keresztútja című dokumentumfilm.

Beszélgetés Varsóban (Fotó: Molnár Mónika)

A Gerencsér Tibor krakkói főkonzul által megnyitott filmbemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen Artúr Janicki rendező, Agnieszka Sznajder producer és Molnár Imre történész vett részt. Az eseményt jelenlétével és felszólalásával megtisztelte Grzegorz Cisło, a zakopanei városi tanács titkára, valamint Lucyna Galica-Jurecka és Maria Łukaszczyk képviselő is.

Május 4-én a varsói magyar nagykövetségen a helyi Liszt Intézet közreműködésével került bemutatásra Grzegorz Kubaszko filmrendező, Esterházy János – A kitörölhetetlen történelem című alkotása. Az Esterházy életét részletesen bemutató és elemző dokumentumfilmben megszólalnak a téma szakértői, köztük Arkadiusz Adamczyk professzor, a lengyel Esterházy-monográfia szerzője.

Megemlékezés a vársói nagykövetségen (Fotó: Molnár Mónika)

A számos korabeli dokumentumon, valamint az Esterházy életének legfontosabb állomásait ismertető filmen keresztül a nézők megismerhetik a magyar mártír politikus életútját, és annak közép-európai tanulságait. A Kovács Orsolya nagykövet által megnyitott filmvetítés után kerekasztal-beszélgetésre került sor a filmrendező, valamint Molnár Imre történész és Grzegorz Górny publicista részvételével.

A lengyel résztvevők, köztük Marek Jurek, a lengyel Szejm volt marsallja, felszólalásukban nagyra értékelték Esterházy Jánosnak a közép-európai nemzetek közti megbékélés, valamint a keresztény értékek védelme terén felmutatott kiemelkedő tanúságtételét.

Beszélgetés Újpesten (Fotó: Szöllősy Marianne)

A lengyel nyelvű film a rendező szándéka szerint több nyelvű, így magyar, szlovák és cseh feliratozással is elérhető lesz.

Május 15-én arra emlékezünk, hogy Esterházy János 80 évvel ezelőtt, ezen a napon tagadta meg a szlovákiai zsidók deportálását elrendelő törvény megszavazását.

E bátor kiállásra tisztelettel emlékezve, az évfordulón, s az azt követő két hétben Grzegorz Kubaszko magyar feliratokkal ellátott Esterházy-dokumentumfilmje megtekinthető lesz az Esterházy János Zarándokközpont esterhazyjanos.eu című honlapján.

(Fotó: Szöllősy Marianne)

 (MI/Felvidék.ma)