Az ipolysági delegáció a veresegyházi városháza előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági tanintézmények képviselői egynapos tanulmányúton vettek részt az Ipoly menti kisváros testvértelepülésén, Veresegyházon. A május 19-ei esemény az ismerkedés és tapasztalatcsere jegyében telt.

Ipolyságról mintegy ötven fő érkezett a tanulmányútra. Mint Kisné Takács Ildikó, a Veresegyházi Városi Hivatal művelődési és sajtóreferense kifejtette:

a találkozás célja a szakmai eszmecsere és az ismerkedés.

Ennek érdekében az ipolysági küldöttség több tanintézményt is meglátogatott.

Kisné Takács Ildikó ismerteti a nap menetét (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Béla, Veresegyház immár örökös polgármestere köszöntőjében elmondta: Ipolyság mindig is közel állt a szívéhez, hiszen ipolybalogiként az első volt az életében, amit megismert. „Immár hosszú ideje ápolunk baráti kapcsolatot Ipolysággal, ennek az eredménye a mai nap is” – jegyezte meg Veresegyház első embere.

Köszöntőjében röviden felvázolta Veresegyház felemelkedésének történetét. A jelenleg több mint 22 ezer lakosú város az ország egyik példaértékű települése.

Štefan Gregor és Pásztor Béla (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere szintén kiemelte a gyümölcsöző testvértelepülési kapcsolatokat. Itt mindig kedves emberekkel találkozunk és kellemes élményekkel térünk haza – emelte ki beszédében.

„Történelmi szempontból rendhagyó a mostani tanulmányút, mivel Ipolyság minden tanintézménye képviselteti magát a szakmai találkozón”

– ezt már Révész Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal mellett működő közös tanügyi hivatal osztályvezetője szögezte le.

Látogatás a Fabriczius József Általános Iskolában (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipoly menti város óvodáiból, alapiskoláiból, gimnáziumaiból, valamint a középiskolájából is érkeztek pedagógusok és intézményvezetők Veresegyházra. A magyar tanintézmények mellett a szlovák oktatási intézmények pedagógusai is jelen voltak. Mindamellett az oktatási szakbizottság, a városi iskolatanács tagjai, illetve nyugalmazott iskolaigazgatók látogattak el a testvértelepülésre.

A szakmai tanulmányút első állomása a Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozata volt. Az iskolát több mint ezerhatszáz tanuló látogatja, Magyarország egyik legnépesebb tanintézménye. Az alsó tagozaton közel 850 diák tanul. A felvidéki pedagógusok az iskolaigazgatótól és a tanintézmény egyes tanáraitól is kérdezhettek.

Betekintettek a Csonkási Óvodába (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ugyancsak sok kérdés vetődött fel az eszmecsere mellett a Csonkási Óvodában tett látogatás során. A delegáció tagjai délután betekinthettek a Veresegyházi Katolikus Gimnázium mindennapjaiba. Megtekintették továbbá a tavaly augusztusban átadott Kucsa Tamás Sportcsarnokot, mely számos sportág otthona.

A tanárok és iskolavezetők számos problémakört érintettek a kötetlen beszélgetések során. Sikereik ecsetelése mellett tapasztalatokat is cseréltek.

Volt idő az eszmecserére (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Több intézmény szorosabb kapcsolatban volt már korábban is, más iskolák képviselői most ismerkedtek össze, s együttműködési lehetőségeket keresve jövőbeli terveket vázoltak fel.

A két település egy évtizeddel ezelőtt kötött testvértelepülései szerződést. A települések vezetői és a képviselő-testületek közös gondolkodása mellett gyümölcsöző kapcsolat alakult ki egyes intézmények között is.

Megcsodálták a Kucsa Tamás Sportcsarnokot (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Számos közös kulturális rendezvény, koncert, bemutatkozó kiállítás valósult meg a kölcsönös ismerkedés jegyében. Több alkalommal állítottak ki az ipolysági Menora Saag Centrum Artis kiállítóterében veresegyházi és a városhoz kapcsolódó képzőművészek. S ugyancsak bemutatkoztak ipolysági művészek az Udvarház Galériában.

A fiatalság bekapcsolásával ifjúsági konferenciák, művészi seregszemlék jöttek létre.

A Szentlélek-templom történetével ismerkednek (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az alig pár nappal ezelőtt az ipolysági sportpályán megrendezett járási atlétikai bajnokságon vendégként a tehetséges fiatal veresegyházi atléták is versenyeztek.

A tanulmányút hozzájárul a két település kapcsolatának, együttműködésének és megismerésének elmélyítéséhez.

A Medveotthonban zárult a nap (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)