(Fotó: Csenger Tibor, facebook)

Május utolsó napján komoly előrelépést tettek a Lévai járásban hiányzó ivóvízhálózat megoldása érdekében. Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke a pozsonyi kormányhivatalban Ján Hero romaügyi kormánybiztossal tárgyalt a témában. A szakmai találkozó célja a meglévő források hatékony felhasználása a régió fejlesztésére. A megoldási lehetőségek főleg a Garam és az Ipoly menti magyar falvakat érintik.

Az ivóvízhálózat tekintetében Nyitra megye déli régiói, főleg a Lévai járás falvai jelentős hátrányban vannak. A járásban mintegy húsz településen nincs kiépítve az ivóvízhálózat. Ennek orvoslása jelentős pénzforrást igényel. A keddi találkozón erre kerestek megoldást illetve pénzforrásokat.

„A Lévai járásban húsz település nem rendelkezik kiépített ivóvízhálózattal. A zselízi körzetben nyolc, az ipolysági körzetben pedig kilenc településen kellene kiépíteni a hálózatot. A számítások szerint ez mintegy 35 millióba kerül. Ennyi pénzforrása a megyei költségvetésnek nincs”

– magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Csenger Tibor, megyei alelnök. Mint hozzátette: a megye a következő évre 116 millió eurót kap a beruházásokért és fejlesztésekért felelős minisztériumból. Így folyamatosan keresik a lehetőségeket a pénzforrások tekintetében.

Fontos az összefogás a megoldás érdekében 

A kormány roma kisebbségi  csomagjában fejlesztésekre az elkövetkezendő esztendőkben közel nyolcszáz millió áll rendelkezésre.  Ebből a romák által is lakott községek ivóvízhálózatának fejlesztését is támogatják. Az ivóvíz biztosítása a programjuk része az úgynevezett romaatlaszban szereplő településeken.

A Lévai járás érintett kistérségeinek több községe is szerepel az említett romaatlaszban. A pozsonyi megbeszélésen az ezekben a községekben tervezendő fejlesztésekről egyeztettek.

„Keressük a közös megoldást. A fejlesztések egy része a megyei pénzcsomagból, a másik része a roma kisebbségi csomagból, illetve a környezetvédelmi minisztérium által kiírt pályázati csomagból valósulhatna meg” – magyarázta az alelnök.

A beruházáshoz nélkülözhetetlen tanulmányok szakaszonként készülnek el, ahogy maga a tervezett beruházás is.

Ján Hero és Csenger Tibor (Fotó: Csenger Tibor, facebook)

A Garam mentén érintett falvak közt van Fegyvernek, Zalaba, Peszektergenye, Kissalló, Kisölved, Nemesoroszi. Az Ipoly menti térségben többek közt az alábbi falvakban nincs még kiépítve az ivóvízhálózat: Lontó, Ipolyszakállos, Szete, Százd, Alsószemeréd, Felsőszemeréd, Gyerk, Szalatnya, Ipolyfödémes.

A tárgyalással kapcsolatban Csenger Tibor kifejtette:

„a kormánybiztos úr készségesen fogadta javaslataimat és elmondása szerint sok új információt kapott. Megegyeztünk, hogy elindítjuk a folyamatot, a  következő lépésben pedig a terepen a régió polgármestereivel tartunk szakmai egyeztetést június folyamán.”

Jelezte: megkerestük azokat a pontokat, ahol a kormánybiztos be tud segíteni a helyzet javításán.

Helyszínbejárás következik

A hónap végén a helyszínbejárás során az érintett települések polgármestereivel is találkoznak. Ekkor már az adott helyzettel ismerkednek.

Az együttműködésben fontos szerep jut a Nyugat-Szlovákiai Vízműnek, hiszen nélkülük nem valósulhatna meg a fejlesztés. A közös, több lábon álló megoldás hathatós együttműködést igényel a vízügy és a községek között, a megye ebben az esetben a kezdeti koordinátori teendőket végzi el – jegyezte meg Csenger.

Egyes települések esetében eltérő pénzösszegről beszélhetünk. A pár száz lelkes Lontón például egy millió euróba kerül a beruházás, a szomszédos Ipolyszakálloson a tervezett kétmilliós költségekkel számol.

Elsőként a tranzitvezetéket kell kiépíteni az említett térségben. Erre kapcsolódnának rá az összekötő vezetékkel az adott községek. A megye  régiós beruházásokra szánt 116 milliós eurós csomagból igyekszik az indítótőkét beszervezni a folyamatokba.

2022-ben az Európai Unióban egyszerűen felfoghatatlan hogyan lehet olyan régió, ahol közel húsz településen egy ilyen alapvető infrastrukturális szükséglet nincs megoldva

– summázta gondolatait Csenger Tibor.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)