Csenger Tibor, Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Már alig pár nap van hátra az összevont önkormányzati választásokig. A megyei önkormányzatok ötéves választási ciklust zárnak. Itt az idő a visszatekintésre, számadásra és összegzésre.  Ennek apropójából kérdezte a Felvidék.ma Csenger Tibort, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnökét, a Szövetség megyei elnökjelöltjét.

„Alapvető prioritásunk volt a megyén belüli beruház területileg arányos elosztása. Ezen igyekeztünk változtatni, hogy az előzőekben elhanyagolt déli térségekben is arányosan valósuljanak meg beruházások” – kezdte a most záruló ciklus értékelését Csenger Tibor.

Mint hozzátette:

az utak karbantartása, a megyei fenntartású oktatási és szociális intézmények fejlesztésében számos sikertörténetről számolhatunk be a déli, magyarok által lakott térségekben.

Az elmúlt években nagyarányú fejlesztések valósultak meg megyei fenntartású intézmények esetében. Ehhez nélkülözhetetlen volt az uniós források megfelelő merítése.

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Nyitra megye több mint száz intézményt tart fenn a területén, a legtöbb oktatási intézmény. A mostani ciklusban tizennyolc iskola újult meg. Főleg a szakoktatás modernizálására összpontosítottak. A modern kihívásokra reagáló taneszközök, segédeszközök beszerzése mellett természetesen az épületek felújítására is nagy gondot fordítottak.

Az intézmények korszerűsítése mellett az úthálózat felújítása is uniós forrásokból valósult meg.

Szlovákia megyéi közül Nyitra megye tudta a legtöbb uniós pénzforrást meríteni az infrastruktúra fejlesztésére.

Összesen közel hatszázharminc kilométernyi útszakasz újult meg a megyében. Ennek mintegy hatvan százaléka a déli régiókban valósult meg, hiszen itt nagyobb volt a deficit, több szakasz várt felújításra – húzta alá az alispán.

Csenger Tibor, Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke (Fotó: Pontibus)

Az ötéves munka eredményeként kiegyenlítődtek a területi arányok, azaz a déli térség felzárkózott a megye északi feléhez. Az előző ciklushoz mérten nagyobb arányban támogatták a kulturális, sport és idegenforgalmi szervezeteket.

„Egyértelműen sikeres ötéves ciklust zárunk, számos eredményt értünk el. Nyitra megye újkori történelmének sikertörténeteit éltük meg” – mondta az alelnök.

Mint leszögezte: mindehhez a megye saját pénzforrásai mellett a nagyléptékű uniós támogatások is nagyban hozzásegítettek.

Csenger Tibor sikeres két választási ciklus után újra indul képviselőjelöltként és megyeelnök-jelöltként egyaránt.

(Fotó: Csenger Tibor, facebook)

A tervek felvázolása előtt a Felvidék.ma-nak elmondta: nem várt kihívásokkal állunk szemben, amelyeket meg kell oldanunk. Az energiaválság más megoldási lehetőségeket, másfajta tervezési szemléletet vár el a jelöltektől. Reagálni kell ezekre a kihívásokra – véli az alispán.

Megjegyezte: számos intézményben már végrehajtották az energia hatékony korszerűsítést. Több épület kapott új szigetelést, nyílászárók cseréje is megtörtént. Ugyanakkor a fűtési rendszer felújításában vannak még tartozások. A fűtési rendszer felújításával nagyobb léptékkel csökkenthető az energiafogyasztás.

Ennek előmozdítása az egyik fő prioritása a megyeelnök-jelöltnek.

Az energiatermelés újfajta technikáit, módszereit is alkalmazhatóvá kellene tenni az említett intézmények esetében. A hőszivattyúk és napelem kollektorok igen specifikus igényűek. Minden épületnél külön kell értékelni e fejlesztéseknek a lehetőségét – szögezte le.

Csenger Tibor, Géresi Róbert, Grezsa István és Kiss Balázs a lévai Remény szigete udvarán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, arhcív)

„Nagyon sok eredményt elértünk el, ám a megye részéről nagyon gyenge volt az információ terjesztése a lakosok felé. Egyénekként, képviselői szinten sokkal több információt adtunk át a lakosainknak, mint maga a hivatal. A kommunikációt mindenképpen hatékonyabbá kell tenni” – húzta alá, hozzátéve – „igenis be kell mutatni, mi mindent végzett el a megye a rábízott térségekben.”

Úgy véli, a bő két évtized alatt sok minden változott, a megyei hivatalnak hatékonyabban kellene reagálni ezekre a kihívásokra.

Nélkülözhetetlen a széleskörű konzultáció, hiszen közös erővel tudjuk csupán véghez vinni a terveinket – fejtette ki.

Ezeken a mikroregionális konzultációkon mérhetőek fel az egyes kistérségek igényei, erre alapozva mehetne a következő időszakban a munka.

A jövőbeli prioritások közt szerepel az infrastruktúra állandó modernizálása. Az útfelújítások folytatása mellett a hidak állapotának a javítása is igen fontos. Fenntartóként az iskolákban minél jobb feltételeket akarnak biztosítani, ez a közösségeink érdeke is.

Egy kép, még a békeidőkből: Farkas Iván, Csenger Tibor, Miroslav Jaška, Michal Pišoja, Milan Belica és Aleš Herman a kórház története legnagyobb beruházásának bejelentésekor (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Nyitra megye ugyan nem üzemeltet egyetlen kórházat sem, de fontosnak tartja elősegíteni és támogatni az egészségügyi intézményekben a beruházásokat.

Csenger Tibor az elmúlt időszakban egyik legfőbb támogatója volt Nyitra megye  határon átnyúló együttműködése elmélyítésének. Számos lehetőséget, kitörési pontot lát ennek a folytatásában.

 Együtt nagy erőt tudunk képezni – summázta ciklusértékelését Csenger Tibor.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)