Az oltár előtt bal oldalon Kiss Róbert komáromi esperesplébános (Fotó: Új Krisztina)

Június 14-én, kedden volt éppen 25 éve annak, hogy 15 lelkiatyát egy szombati napon a pozsonyi dómtemplomban áldozópappá szenteltek. A teológiai tanulmányaik sikeres befejezése után egy életen át felvették Isten szolgájának szentségét, hogy szolgálják a megyéspüspökeik által osztott egyházközségekben, plébániákon, mint plébánosok, papok, esperesek, vikáriusok a híveiket, s mint pásztor vezessék a nyájat. 

Ünnepi szónokként és főcelebránsként egykori teológiai tanárukat, mons. Dragúň Marian atyát, jelenleg a nyitrai Szent Gorazd Szeminárium rektorát hívták meg. 12 lelkiatya volt jelen személyesen Pozsonyban, a dómban.

Közös kép a jubiláló lelkiatyákról; felső sorban jobbról első Adamkovics József féli plébános, korábbi pozsony-vereknyei magyar káplán (Fotó: Új Krisztina)

Közülük magyarok, illetve magyar nyelven misézők Adamkovics József féli plébános; Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános; Sárai Attila nagyölvedi plébános.

Az 1997-ben felszentelt lelkipásztorok közül egy nem volt jelen, Varga Róbert vágfarkasdi plébános. Sajnos, ketten már eltávoztak az élők sorából az örök mennyei hazába: a 2021. június 23-án elhunyt Karaffa János lelkiatya és a 2017. március 14-én elhunyt Kassa Sándor akkori bényi plébános.

Az áldozati liturgiában közreműködtek mások mellett a negyedéves pozsonyi szeminaristák: Gál Adrián Nagymácsédról, Szőllősi Mátyás Komáromból és Viktor kispap Illésházáról.

Dragúň rektor homíliájában elmondta, eljöttek egykori tanítványai az Úrnak az ezüstszentmise keretében, hogy megemlékezzenek életük egyik mérföldkövéről,

valamint köszönetet mondani és kérni az Urat, hogy továbbra is jól hirdessék az Úr igéjét, az örömhírt, képletesen szólva, hogy az elültetett mustármag jó termőföldbe hulljon és bő termést hozzon.

Adjon nekik a Mindenható egészséget, erőt, hogy továbbra is méltó módon, odaadással, fáradhatatlanul végezzék ezt a nemes papi szolgálatot.

Úrfelmutatáskor szemből az oltárasztal előtt Kiss Róbert nagyszombati vikárius (Fotó: Új Krisztina)

Az ünnepi szentmisét követően a tizedik éve Nagyszombatban összejáró magyar katolikus közösség tagjai az ezüstmise alkalmából Kiss Róbert vikáriusnak átadták a dunaszerdahelyi egyházközségben tevékeny Új Krisztina tablóját, mely sok-sok szép képet, pillanatot, emléket, eseményt elevenít fel és örökít meg a 2021/22-es akadémiai év nagyszombati szentmiséiről, illetve az azt követő baráti találkozókról.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)