(Fotó: Zilizi Kristóf)

Június 13-án, Páduai Szent Antal liturgikus ünnepén a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán megrendezték a fatimai imaestet. Fél hatkor imádkozták el a rózsafüzért, 6 órakor vette kezdetét az ünnepi szentmise.

Főcelebránsa Bíró Sándor egykori dercsikai lelkipásztor volt, aki jelenleg Ekecs, Apácaszakállas, valamint Nyárasd egyházközségeket látja el. Vele együtt misézett Kónya Márió jelenlegi dercsikai, bakai és csallóköznádasdi lelkiatya, plébániai kormányzó.

Sándor atya beszélt prédikációjában a Mária-tiszteletről, a Szűzanya előtti hódolatról, hála- és köszönetnyilvánításukról mindazon zarándokoknak, akik úgy tervezték a hétfő délutánjukat, hogy lelki feltöltődés gyanánt részt vesznek a fatimai imaesten.

Megemlékezett a gyerekkoráról, amikor még a misében egymásnak történő békejobbnyújtás előtt a pap még nem azt mondta: „köszöntsétek egymást a béke jelével“, hanem: „engesztelődjetek ki szívből egymással.“

Vagyis engesztelni  és engesztelődni jöttünk, jövünk, tudatosítva, ki az, akivel szigorúan bántunk, megdorgáltuk, rosszat mondtunk rá, megbántottuk; azokkal éppen a kézszorításkor békülhetünk ki.

Az igeliturgiában Katona Júlia helybéli zarándoklatszervező működött közre, aki 2016 óta 5. alkalommal szervezett zarándoklatot erdélyi körúttal egybekötve a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Orgonán Simon Antal kántor játszott.

Márió plébániai kormányzó megköszönte Sándor atyának, hogy elzarándokolt egykori működési helyére. Örömmel állapította meg, hogy amint azt az elmúlt hónapban megfogadta, ha csak egy lelkipásztort is sikerül elhívnia Dercsikára, annak nagyon örülni fog. S így is lett.

Tegyenek hát a jelenlévők is ekképpen, hazamenve hajlékaikba adják tovább a fatimai imaest varázsát, lelki táplálékot nyújtó feltöltő hatását, s hívjanak legközelebb másokat is magukkal.

Osszuk meg családtagjainkkal, szeretteinkkel, felebarátainkkal a jó hírt, vigyük magunkkal az örömhírt, sugározzunk ki szeretetet, örömet, mosolyt, a Szűzanya szeretetét, gondviselését megtapasztalva!

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)