Mesedélelőtt Rimaszombatban Lőrincz Sarolta Arankával (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Lőrincz Sarolta Aranka Rimaszombatban tartott mesedélelőttöt. Az érdeklődők megismerkedhettek a könyveivel is, amelyeket dedikált.

A Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás, valamint annak balogvölgyi helyi szervezete szervezésében, a Szövetség a Közös Célokért Társulás Rimaszombati Területi Irodájának Civil információs napja keretében mesedélelőttöt szerveztünk Rimaszombatban 2022. június 22-én, a Szent-Ivány József Közösségi Ház tanácstermében (Daxner utca 35.).

Vendégeink voltak Lőrincz Sarolta Aranka Ipolybalogról és Csukás László Komáromból.

Lőrincz Sarolta Aranka Ira anyó szerepében a gyógynövényeket ismerteti (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az interaktív előadásokon a rimaszombati református alapiskola 1., 3. és 5. osztályos tanulói vettek részt. A rendezvényt a nemesradnóti Lidike Kft. támogatta.
Médiapartnerek a Felvidék.ma és a Muskátli gyermeklap voltak.

A mesedélelőtt a Póka Halas bácsi című könyve köré szövődött. Itt volt annak egyik főszereplője, Csukás László búvár is, aki a kisebbek kedvéért beöltözött Öreg Pipásnak. A meseírót pedig Ira anyó szerepében láthattuk.

A gyerekek megismerkedhettek a gyógynövényekkel, a rovásírással, közösen táncolhattak, szórakoztak. Az interaktív mesebemutató a Póka Halas bácsi meséi című könyvből állt össze.

Közben a gyerekek megnézték az Álmaim folyója című film egy részét, hogy közelebbről kapcsolatba kerüljenek a vízi világgal. A film magyar felirattal érhető el a világhálón. Végül legyőzték Mácsonya boszorkányt is.

A másik előadás a nagyobb iskolásoknak szólt. Csukás László másik filmje 2021-ben készült Isten lovagjai címmel. Itt a tengeri halak életét és a búvárkodást láthattuk közelről sok mondanivalóval.

A búvár mesélt a gyerekkoráról: Tanyon született, majd Komáromba költöztek a Kis-Duna és a Nagy-Duna közébe, ahol a vizek szerelmese lett. Már 12 éves korában elkezdett kenuzni, 24 éves koráig versenyzett is. Megnősült, családi házat épített, két gyermeke született, s van hat unokája.

A búvárkodással 25 évesen kezdett foglalkozni. Alapított egy búvárklubot is, s felébredt benne a vágy, hogy a víz mélyének világát meg is örökítse. Elkezdett fotózni, felszerelkezett a technikával. Az Álmaim folyója című film nemzetközi sikereket ért el különböző fesztiválokon. Elkerült Egyiptomba a magyar bázisra, mint búvároktató és búvárvezető.

Körbeutazta a világot, s az foglalkoztatta, hogy a búvárkodással kapcsolatban mások is úgy éreznek-e, ahogyan ő.

Azt vallja, mindannyian profi búvárok voltunk születésünk előtt az édesanyánk méhében. Aztán a környezetünk tanít arra, hogyan éljük le az életünket. Miután megosztotta az élményeit, a filmvetítést követően válaszolt a gyerekek kérdéseire.

Csukás László a búvárkodásról mesél a gyerekeknek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A gyerekek nagyon megleptek, mert intelligensek, okosak, szépen viselkedtek, látszik, hogy az iskolában nemcsak tanítják, hanem nevelik is őket. Ez így helyes. Laci filmje is erre mutat rá, szép és mély mondanivalója van. Ma délelőtt itt ezt a gyerekek értették” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Lőrincz Sarolta Aranka.

Az alkalom során Lőrincz Sarolta Aranka az érdeklődőknek bemutatta további könyveit is, melyeket a támogatóknak köszönhetően az iskola megkapott ajándékba, hogy azokat a tanóra keretében is használják.

Könyvei a magyarságtudat erősítését szolgálják, hogy megismerjük a múltat, a gyökereket. Azt vallja, hogy mindezek nélkül bizonytalan a jelen és nincs jövő.

***

Lőrincz Sarolta Aranka a könyveit mutatja be (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Lőrincz Sarolta Aranka, az Ipoly mente krónikása

Lőrincz Sarolta Aranka a Csemadok Közművelődési Díját 2021-ben kapta meg. Iskolás kora óta tevékenykedik a kultúra területén, már szülei is Csemadok-tagok voltak. S mint mondja, örökölte azt a szellemi hagyatékot, hogy a Csemadokban tevékenykedni a felvidéki magyarság kötelessége. Szakmai irányítója és vezetője a Bukréta hagyományőrző csoportnak, amely a Csemadok Ipolybalogi Alapszervezete mellett tevékenykedik.

Aranka nyugalmazott óvodapedagógus, aki munkásságával, tevékenységével nagyban hozzájárul a palóc régió történelmének, hagyományainak megismertetéséhez, gyűjtéseivel megörökíti ezeket, és folklórcsoportjával élővé is teszi a múlt értékeit.

Könyvei segítségével a népszokások, a népi hagyományok, a régió történelme elevenedik meg és válik elérhetővé több generáció és más vidékek lakói számára is. Különböző újságokban, folyóiratokban is publikál, így többek közt a Muskátli gyermeklap állandó szerzője is.

Dedikálás Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Eddig megjelent kötetei:
Adventtől adventig, Kersék János Kör, Léva 2009 – a könyv a naptári év egyes hónapjaira bontva mutatja be Ipolybalog régi hagyományait, népszokásait, a népi életet: a munkát, táplálkozást, népviseletet stb.

Hétköznapi hazaszeretet, Kersék János Kör, Léva 2011 – az oral history módszerével készült munka 13 település 39 adatközlőjének elbeszélését tartalmazza a régmúlt történelmi eseményeiről, az életről, a palóc emberek gondolkodásmódjáról.

Kazy Lázár és a Jövőbelátó Angyal, magánkiadás, Ipolybalog 2013 – a 19–20. század fordulóján Ipolybalogon is élt nemes úr naplója alapján készült könyv nemcsak betekintés a történelembe, de erkölcsi útmutatás is egyben.

Hétköznapi történelem határkövei, magánkiadás, Ipolybalog 2014 – a Hétköznapi hazaszeretet c. könyv folytatásának tekinthető kötet 15, főként női adatközlő visszaemlékezéseit tárja elénk.

Mesekosár csudakosár, magánkiadás, Ipolybalog 2016 – palóchoni mesék, versek, dalok öreganyó hátikosarából óvodásoknak, kisiskolásoknak és nagyszülőknek.

A Csehszlovák (Szocialista) Köztársaság katonája voltam, magánkiadás, Ipolybalog 2018 – egy verses napló és 13 adatközlő visszaemlékezései a sorkatonai szolgálatról, valamint a szerző egy novelláját tartalmazza a könyv.

Póka Halas bácsi meséi. Saci és Öcsi Gondolatországban, magánkiadás. Ipolybalog 2019 –mesekönyv

Haza a senki földjén – Igaz, régi palóc történetek az új nemzedék számára, magánkiadás. Ipolybalog 2019

Lőrincz Sarolta Aranka elismerései, díjai:

2009 – Szent Korona-emlékérem – Ipolybalog Önkormányzatának díja a Szent Korona Ünnep alkalmából Lőrincz Sarolta Arankának az Adventtől adventig c. kötetéért és a település érdekében végzett kultúraápoló tevékenységéért

2009 – Csemadok-oklevél a Bukréta csoport számára a Szövetségben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként; valamint Lőrincz Sarolta Arankának ugyanezen tevékenységért

2009 – Bíborpiros szép rózsa, országos népzenei vetélkedő – döntő, Dunaszerdahely arany minősítés a Bukréta csoport számára; nívódíj Lőrincz Sarolta Arankának

2010 – Tavaszi szél vizet áraszt országos népdal- és népzenei verseny – arany minősítés a Bukréta csoport számára; arany minősítés Lőrincz Sarolta Arankának

2010 – Vass Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőjében a zsűri nívódíja a Bukréta csoport számára

2011 – Tavaszi szél vizet áraszt – Lőrincz Sarolta Aranka a szólisták kategóriájában arany sávos minősítést szerzett

2014 – a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya oklevelet és emlékplakettet adományozott Lőrincz Sarolta Arankának a Szövetség megalakulásának 65. évfordulója alkalmából

2014 – a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett Múzsák a lövészárokban c. pályázaton elismerő oklevél (bekerült az első tíz helyezett közé) Az őserő és a halál c. elbeszélésért

2018 – a Honismereti Szövetség országos honismereti-helytörténeti pályázatán oklevél az Egy régi iskola Felvidéken – Ipolybalog község régi iskolájának története 1908-tól 2004-ig c. munkájáért

2019 – Hétköznapi hős díszoklevelet vehetett át a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettől

2021 – Csemadok Közművelődési Díjat kapott.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)