A szirénfalvi találkozó résztvevői

A hétvégén két jó hangulatú és tartalmas iparista találkozóra került sor az Ung-vidéken, Csicserben és Szirénfalván.

A találkozók keretén belül bemutattuk Albert Sándor: A legenda nyomában című könyvét és felelevenítettük a történelmi Magyarország első ipariskolájának 150 éves történetét.

Megidéztük az egykor patinás intézmény hangulatát és szellemiségét.

Megemlékeztünk az iparista hagyományokról és megfogalmaztuk, hogy az ipari-legenda tartja össze, forrasztja egybe az iparisták nemzedékeit, ezért (is) ápolni kell.

Ennek egyik lehetősége az öregdiákok klubokba szervezése és rendszeres találkozóinak biztosítása.

A csicseri találkozó résztvevői

Műller Péter írja, hogy „Műveinket olvadó jéghegyekbe karcoljuk, hiú igyekezettel, hátha fönnmarad belőle valami“.

A jéghegy persze idővel elolvad, de a mi jéghegyünket, az ipariskola jéghegyét, azok az öregdiákok alkotják, akik még élnek, és akik tevékenységükkel, viselkedésükkel, iparista mivoltukkal még életben tartják és ápolják az ipari – legendát.

(Albert Sándor/Felvidék.ma)