Nt Gebe László lelkész áldása

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Nátán példázata, KOEN tábor Kolozsnémán, Bachorec Beáta vall arról, hogy miért választotta a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szakot, illetve kiderül, hogy lesz-e elegendő lelkész.

Uriás elesik a harcokban. A gyászidő letelte után Dávid magához veszi Uriás feleségét, Betsabét, aki fiút szül neki. Az Úrnak azonban nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Egy példázattal küldte hozzá Nátánt, hogy szembesítse őt tettével. A történet üzenetéről szól Gebe László nagybalogi lelkipásztor.

Közösen szervezte meg július első hetében a napközi tábort a csicsói és a kolozsnémai gyülekezet a gyermekek számára Kolozsnémán. A szervezők a felvidéki munkatársak által kidolgozott RendezŐ címmel jelzett KOEN programot használták kiindulási alapként.

A riport-összeállításból kiderül, hogy miért Kolozsnémára esett a választás, mit keresett a táborban a gyülekezet gondnoka, hogyan lett hat erdélyi segítője a tábornak, s a gyerekek miként adták vissza az ottjártunkkor hallott történetet.

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi közgyűlést tartott június 19-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak nappali és távutas képzésén nyolcan végeztek. Közéjük tartozik Bachorec Beáta. Vele beszélgetünk.

Az ünnepi közgyűlésen elhangzott jelentésből kiderült, hogy egyre kevesebben jelentkeznek teológiára, s ha nem változik a helyzet, a jövőben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak számolnia kell a lelkészhiánnyal. A jelenségről  Géresi Róbert püspököt kérdezzük.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 16 órai hírek után ismét meghallgatható.

(Sajtóközlemény)