(Fotó: Pál Erik)

A tavaszi egyházi ünnepek után sok helyen elcsendesednek a helyi, főleg vidéki plébániák, egyedül az  élet adta ünnepek, egyházi szertartások nem szünetelnek. Így van ez jól, mert esküvő, keresztelő, temetés életünk velejáró szertartásai folyamatosak mindenütt.

A párkányi plébánián negyedik éve szolgáló Ft. Fóthy Zoltán esperesplébános számára sincsenek üres napok. Az esperesi feladatok ellátása és a magyar hívők kiszolgálása mellett a nánai leányegyházban és a városi plébánián is állandó egyházi nyári programokat szervez az atya.

Nagy hangsúlyt fektet a fiatalok hitvilágának erősítésére a legkisebbektől a felnőttekig. Az elsőáldozási felkészüléstől kezdve a bérmálási szertartásig, minden igyekezetével a folyamatos kapcsolattartás a legfontosabb számára. Párkányban hetente egyszer bibliaórát is tart.

Nánán második alkalommal segítőivel szervezte meg az II. egyházi gyermek- és ifjúsági napot. Idén a délelőtti szentmise után kora délután a helyi Szent Vendel-templomban szentségimádással kezdte a kicsik, az ifjúság és szüleik számára szervezett programot.

(Fotó: Pál Erik)

Imáiban köszönetet mondott és hálát adott – a  megjelent gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel – hitük megerősítéséért, a szülőkért, iskolájukért, tanítójukért – mintegy lezárva az előző iskolaévet, és kérve a következőre Isten áldását.

A közös ima meghatóan szép volt. A szentségimádás végén pedig az oltáriszentség előtt mindenkit megáldott.

(Fotó: Pál Erik)

A templomban Pál Erik hívő családapa folytatta a délutáni programot, bemutatva a katolikus templom minden részét, történetét, a templomi, egyházi kellékek jelentését, küldetését.

Az egyházi nap programja a rossz idő miatt a kultúrházban folytatódott, ahol a nagyobbaknak sportjátékok, a kicsiknek kézműves foglalkozás, gyermekfoglalkozások voltak. A nagyobb diákokkal hittanórát is tartott az atya a könyvtár helyiségében, majd egyházi énekekkel, Fóthy Zoltán gitárkíséretével és énekével fokozódott a hangulat. Az esti órákban agapéval fejeződött be a nap.

(Fotó: Pál Erik)

„A II. egyházi gyermek- és ifjúsági nap igen tartalmas és értékes foglalkozás volt, mind a templomi szertartás, mind a szórakoztató programok tekintetében. Mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az esti órákra is maradtak kicsik és nagyok a kultúrházban” – mondta el Dorna Mónika, a foglalkozások főszervezője.

Fóthy Zoltán számára ezzel nem fejeződött be a nyári foglalkozások sora, mert a párkányi plébánián is meghirdették a  szokásos nyári egyházi tábort, amely augusztus 15-én kezdődik.

Majd Szent István ünnepe alkalmából augusztus 21-én a nánai templomban, szintén a helyi egyházközösség és a Csemadok szervezésében kerül sor egy közös rendezvényre.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)