A Selye János Gimnáziumnak a 2021/2022-es tanévben is több jelentős esemény gazdagította krónikáját. Jelenleg négy jelentős anyagi vonzatú pályázatban is érintettek vagyunk, hiszen az oktatási minisztérium által felkínált lehetőséget kihasználva már jóváhagyták számunkra a pedagógiai kar számítástechnikai eszközeinek felújítását, elbírálás alatt van az Erasmus+ program keretében benyújtott, négy országon átívelő együttműködési, illetve a Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázatunk. A budapesti székhelyű Tigra Kft.-nek köszönhetően 10 000 euró értékű támogatást kaptak a matematikában, fizikában vagy informatikában jeleskedő tanulóink, és nagy örömünkre szolgál, hogy ez a program a következő tanévben is folytatódik majd.

Neves vendégek is megtisztelték iskolánkat, így Áder János, Magyarország köztársasági elnöke egy környezetvédelmi projekt keretében tartott előadást diákjainknak. Ehhez kapcsolódva további megemlítendő tény, hogy iskolánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Tündér díjjal tüntette ki.

Februárban Branislav Gröhling, szlovák oktatási miniszter tett látogatást iskolánkon, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolt tanulóink több kérdésére, majd meglátogatott néhány tanítási órát is.

Június végén Németország és Franciaország nagykövetei is felkeresték iskolánkat.

A tantárgyi és sportversenyeken kiemelkedően szép eredményeket értünk el az elmúlt tanévben. Egy diákunk országos 6. helyezett lett a német nyelvi olimpián, így az országos válogatott csapat tagjaként a nemzetközi német nyelvi olimpián képviselte Szlovákiát.

(Fotó: SJG)

Angol nyelvből kerületi 2. helyet, spanyol nyelvből pedig 3. helyet szereztek diákjaink a nyelvi olimpiákon. A magyar nyelvi versenyek közül a Szép magyar beszéd országos 1. helyezése, az Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjének 1. helyezése, valamint a Cogito országos esszéíró verseny 1. helyezése jelentette a legszebb sikereket. Nagy örömünkre szolgált, hogy az Estöri rangos történelemverseny országos döntőben iskolánk csapata az 1. helyen végzett, megelőzve összes anyaországbeli riválisát.

Alsó tagozatos tanulóink és „nagygimisek” a matematikai olimpia kerületi fordulóiban szereztek több dobogós helyezést a különböző kategóriákban és versenyeken. A fizikaversenyek legszebb eredményét egy kerületi 2. hely után elért országos 6. hely jelentette az A kategóriában, diákunk néhány ponttal maradt le a nemzetközi fizika olimpiai részvételről. A többi kategóriában versenyző diákjaink kerületi 1. és különböző más helyezéssel tértek haza. Informatikából a Zenit verseny kerületi fordulójában elért 1. hely után az országos döntőben 6. lett egy diákunk, míg az e-Hód versenyen többen is maximális pontszámmal végeztek az országos lista élén.

Utolsó aktív napok (Fotó: SJG)

Sportolóink lehetőségeit sajnálatos módon befolyásolta az a tény, hogy a járványhelyzet miatt a legtöbb sportverseny nem került megrendezésre.

Gimisz színpadunk idén A hírnév ára (Fame) című musicalt mutatta be, valamint Középső Gimiszünk is sikeresen szerepelt a júniusban zajlott Jókai napokon. Idén megalakult a PUSZTAszer nevű iskolai zenekar, amely magyar alternatív és rockzenék feldolgozását adja elő – több koncerten is sikeresen szerepeltek.

A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is, akik évről évre sok tanulót íratnak be hozzánk. Mindez újabb erőt ad, hogy folytassuk az egykori komáromi jezsuita, majd később bencés gimnáziumok diákjai és tanárai által megalapozott hagyományokat. A tanulók nevelésében továbbra is három pillérre építünk: magyarság iránti hűségre, a toleranciára és a nagyfokú tudásra. Testvériskolai kapcsolatokat tartunk fenn a budapesti Szent István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal, és az elmúlt tanév egyik kiemelkedő eseménye volt a három testvériskola tanári karának többnapos találkozója Komáromban ez év tavaszán.

Bővebb és részletesebb tájékoztató és információ a júniusban kiadott Évkönyvben olvasható, amely az iskola titkárságán kérhető.

(Andruskó Imre/Felvidék.ma)