A Nyitra megyei hivatal épülete (fotó: mojanitra.sk)

Hétfőn került sorra a Nyitra Megyei Önkormányzat 39. képviselő-testületi ülése. A megyei testület újabb egészségügyi megyei támogatásokról döntött. Ezúttal 4 pályázatot bíráltunk el kedvezően, ezek közül kettő esetében a megyei támogatás a déli járásokba vándorol. A megye fogászati rendelő megnyitását támogatja Ímelyen 40 ezer euróval, további fogászati rendelő megnyitását Vágsellyén 39 900 euróval.  

A képviselő-testület megvitatta a megyei hidak állapotáról szóló beadványt, amelyet a közlekedési főosztály dolgozói készítettek el Balkó József főosztályvezető irányításával. Nyitra megye hatáskörében, a II. és III. osztályú utak mentén 526 híd található. Ezek közül 247 állapotát ellenőrizték. Ebből a hetes skálán egy híd kapott 7-es osztályzatot, tehát kritikus állapotban van, mégpedig a garamszentgyörgyi megyei híd, amely emiatt hónapok óta lezárt állapotban van. Alapos javítása előkészületben van.

21 megyei híd kapott hatos minősítést, ezek nagyon rossz állapotban vannak. Száz híd kapott ötös osztályzatot, vagyis rossz állapotban lévők.

Négyes osztályzatú, vagyis kielégítő 279 megyei híd állapota. A többi megyei híd jó vagy kitűnő állapotban van. Gyarmati Tihamér (Szövetség) javaslatára a testület elfogadta, hogy közel 10 ezer euró értékben megvalósíthatósági tanulmány és felújítási szándék készüljön a Keszegfalva és Gúta közötti hídról, melynek felújítása 2023-ban kezdődhet el.

Csenger Tibor megyei alelnök javaslatára az Interreg programban megmaradt forrásokat pályázza meg a megye, hogy a következő évekre akcióterv készülhessen az Alsó-Ipoly mente idegenforgalmi potenciáljának fellendítésére.

A pályázat értéke 27 600 euró, a megye beszáll 2440 eurós önrésszel. Javaslatát a képviselő-testület elfogadta. A megyei testület elfogadta a kovácspataki Duna Szociális Intézmény alapító okiratának és működési szabályzatának módosítását, reagálva ezzel a Szalkán újonnan megépült speciális szociális intézmény építésének befejezésére, amelynek üzemeltetése a kovácspataki  szociális intézmény hatáskörébe kerül. 11 munkahelyet átcsoportosít a megye, mint fenntartó Kovácspatakról Szalkára, ez utóbbi helyen létrejön további 8,5 munkahely.

Frakcióvezetőként interpelláltam a megye elnökéhez az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskola felvételi eljárása miatt,

egészen pontosan az erősáramú szak egyetlen megnyíló magyar osztályába történő felvétellel kapcsolatban. A tervek alapján 13 jelentkező felvételével számolt az iskola vezetése, ám összesen 93-an jelentkeztek erre a szakra, magyar tanítási nyelvű osztályba. Ami örvendetes és az iskola színvonalát, minőségét támasztja alá. Sőt, nemzetgazdasági, össztársadalmi érdek, hogy a jelzett szakon minél több fiatal érettségizzen, hiszen ebben a szakmában óriási munkaerőhiány mutatkozik. 13 jelentkezőt felvettek, további kettőt a fellebbezést követően, ám 78 jelentkezőt elutasítottak. A felvettek aránya tehát 15:78, vagyis 16 százalék. Arra kértem még időben a megye elnökét, a megye felső vezetését, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyekkel a következő, 2023/24-es tanulmányi évre szóló felvételi eljárásban a megye által fenntartott újvári szakközépiskolában a hasonló gondokat megelőzik és a nagyobb számú jelentkezőt felvehetik. A rugalmatlan felvételi rendszer miatt a megye vezetése értekezzen az Oktatási Minisztérium illetékeseivel, hogy közösen előzzék meg az idei forgatókönyv kialakulását a jövő évi felvételi eljárás folyamán.

Farkas Iván

(a szerző Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője)