(Fotó: SJG)

A 2021/22-es tanévben is zajlottak a KöMaL folyóirat pontversenyei fizikából, informatikából és matematikából. A Selye János Gimnázium tanulói évek óta szerepelnek sikeresen, s egyre nagyobb létszámban kapcsolódnak be ezekbe a versenyekbe.

Az érettségiző negyedikes diákok mellett az alsóbb évfolyamok matematika, informatika és fizika iránt elkötelezett diákjai is vállalják a többletmunkát és a megmérettetést.

Ebben az évben is a Felvidéken a Selye János Gimnázium diákjai szerepeltek a legeredményesebben.

Egyéni versenyek: Az elméleti fizikai feladatok versenyében Téglás Panna 1. helyen, a G jelű fizikagyakorlatok versenyén Marosi Botond Máté 3. helyen, és az S jelű informatikai feladatok versenyében szintén Veres Benedek Zoltán 3. helyen és Ferenczi Bence a K jelű matematikai gyakorlatok versenyében a 4. helyen végzett.

Csapatversenyek: A C jelű matematikai gyakorlatok versenyében az 1 helyen végzett csapat tagjai: Slezák Dóra, Veres Benedek Zoltán és Kovács Kristóf; a 2. helyen végzett csapat tagjai: Mészáros Ádám és Tóth Gergő.

(Fotó: SJG)

Díjazták az első három helyezett diákok tanárait is: dr. Édes Erzsébetet, Édes Attilát, Hevesi Anikót és Szabó Endrét. Diákjaink és tanáraink oklevélben részesültek, amelyet a KöMaL folyóirat főszerkesztője, Ratkó Éva juttatott el iskolánkba.

Dicséretben a következő tanulók részesültek: Homolya András Tamás, Tárnok Ede, Gyuricsek Ákos, Lebocz Zsombor, Fehér Eszter, Szabó Réka, Halász Sámuel, Gregor Vivien Veronika, Téglás Dorka és Bukor Emőke Zsuzsanna.

Végezetül gratulálok diákjainknak és köszönetem fejezem ki azon felkészítő tanároknak, akik hozzájárultak a diákok sikereihez.

(Fotó: SJG)

A Középiskolai Matematika és Fizika Lapok (KöMaL) pontversenyei a legszínvonalasabb levelezős versenyek matematikából, fizikából és informatikából az egész Kárpát-medencében. A magyar Nobel-díjasok és a világhírű magyar tudósok többsége is a XX. század elején, közepén bekapcsolódott ezekbe a pontversenyekbe (például Neumann János, Szilárd Leó stb.).

(SJG/Felvidék.ma)