Az Értékkonferencia vendégei és a Mákvirágok (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A Felvidéki Magyar Értéktár éves Értékkonferenciáját 2022. szeptember 6-7-én tartotta Rimaszombatban a Csillagházban, melyet megtisztelt jelenlétével V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, a Hungarikum Bizottság tagja.

V. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy amit a Hungarikum Bizottságban 12 évvel ezelőtt elgondoltak, igazolódni látszik. Kiemelte, hogy a Felvidéken jó ütemben haladnak az értékek digitalizálása terén, s örömteli, hogy Huszár László nyomdokaiba léptek.

Mások számára is példát kell mutatni, s meg kell mutatni, milyen a kultúránk. Ha ránk jellemző értékeket gyűjtünk, azzal felépítjük a magunk magyarságtudatát – tette hozzá V. Németh Zsolt.

V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, a Hungarikum Bizottság tagja (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A konferencián, melyet levélben köszöntött Jozef Šimko, a város polgármestere, részt vett többek között Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke és az egyesület tagjai: prof. dr. Tulassay Tivadar és Sipos Endre; Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke és munkatársai: Balogh Gábor és Beke Beáta; Varga Norbert, a Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai megbízottja, Kalmár Mónika, a Comenius Pedagógiai Intézet munkatársa, Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke, Bödők Károly szakmai alelnök és Varga Péter általános alelnök.

A felvidéki értéktárak helyzetéről és jövőképéről Rancsó Andrea, a FÉB elnöke tartott előadást, bemutatva az értéktár létrehozásának a történetét.

Ismertette, az eddig bejegyzett értéktárak száma 67, összesen 330 feldolgozott érték szerepel az adatbázisban, ebből Felvidéki Érték 66 db, Magyar Nemzeti Érték 8 db. Célul tűzték ki, hogy a komáromi várat és erődrendszert hungarikummá nyilvánítják, mely most a Kiemelt Nemzeti Érték címet viseli. Fontosnak tartják, hogy önálló arculatot alakítsanak ki, s bekerüljenek a köztudatba. Az adatok feltöltését az Értékek Polgári Társulás végzi. Elérhetőek a www.ertektarak.sk oldalon.

Rancsó Andrea FÉB-elnök és a konferencia résztvevői (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke elmondta, az értékek a jelenünket erősítik, felkutatásukban tovább kell menni. Kérte a Csemadok-alapszervezeteket, tagokat, hogy segítsék a FÉB munkáját, mert az értékek megőriznek és megtartanak magyarnak bennünket.

Sor került a Felvidéki Érték elismerések átadására, melyekről a FÉB 2021-es decemberi ülésén határozott.

Ebben a kitüntetésben részesült a karvai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom; Komárom város zenei élete; bátkai Boholy János szabadalmaztatott találmánya, a sakkgömb; a Magyar Örökség-díjas Pósa Lajos nemzetnevelő munkássága és Az Én Ujságom című gyermeklap. Az utóbbi értéket a Pósa Lajos Társaság roll-up tárlaton is bemutatta.

Az Értékkonferencia megnyitóján Páko Mária és a Mákvirágok is közreműködtek (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke is ismertette a Magyar Örökség Díj rendszerét, melyet 1995-ben alapítottak. 25 év alatt 700 díjazott volt. Több mint 5000 felterjesztés érkezett már be hozzájuk, évente 28 elismerést tudnak átadni, negyedévente 7 díjazott van. A 102. díjátadóra készülnek szeptember 24-én, s bejelentette, hogy néhai Mács József író is megkapja a Magyar Örökség Díjat.

Rimaszombatban volt a születésnapja a Huszár László Kulturális Alapnak, melynek céljait Bödők Károly, a FÉB szakmai alelnöke ismertette.

A Huszár László Kulturális Alap célkitűzései

Célul tűzték ki a szlovákiai magyar kulturális egyesületek fejlődésének segítését, különösen a közművelődés területén. Az oktatási egyesületek, amatőr alkotóközösségek, a kulturális, valamint az oktatási szférában tevékenykedő egyesületek, személyek tevékenységét szeretnék támogatni.

Vállalják az iskolarendszeren kívül működő öntevékeny, önképző szakképzés megszervezését, az életszínvonal emelése érdekében a tanítás és a felnőttképzés lehetőségeinek megszervezését.

Céljuk továbbá a városok és falvak természeti, kulturális, szellemi értékeinek és hagyományainak felfedezése és bemutatása, a helyi kulturális értékek ápolása és gazdagítása; a helyi közösségek támogatása, bevonásuk a közösségi értékrendszerbe, valamint tevékenységük ösztönzése a társadalmi élet alakításában. Szeretnék kialakítani és fenntartani a közművelődés területén dolgozók kapcsolatrendszerét.

Az Értékkonferencia megnyitóján Páko Mária és a Mákvirágok is közreműködtek (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

Bödők Károly elmondta a Huszár László Kulturális Alap tevékenységének ismertetéseként, hogy szeretnék Huszár László közművelődési díj-ban (emlékplakett + egyösszegű egyszeri anyagi támogatás) részesíteni a felvidéki közművelődés területén dolgozó fizikai és jogi személyeket. Valamint tárgyi segítségben részesíteni azokat, akiknek eszközökre van szükségük közművelődési tevékenységükhöz. A Huszár László Kulturális Alap 7 tagú kuratóriuma évente egyszer ülésezik és hozza meg döntéseit.

A továbbiakban a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet és Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársai, Kalmár Mónika és Varga Norbert előadást tartottak A néphagyomány beépítése a szlovákiai magyar óvodákban és iskolákban zajló nevelő-oktató munkába címmel.

A találkozó, melyet a Bátkai Települési Értéktár vezetője, a FÉB titkára, Gyurán Ágnes szervezett és koordinált, tanulmányi kirándulással ért véget. A Magyar Örökség díjas gömörológus, B. Kovács István vezetésével megtekintették Rimaszombat Fő terét, a rimajánosi gótikus templomot, majd Gömörpéterfalára látogattak a Kopecsni Gábor vezette Felföldi Dalia Népfőiskola székhelyére.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)