Ezúttal Rimaszombatban, ünnepi istentisztelet keretében nyitották meg a Kárpát-medencei református oktatási intézmények 2022/23-as tanévét. Az igét ft. Géresi Róbert püspök hirdette, köszöntőt mondott dr. Fürjes Zoltán, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

Ft. Géresi Róbert református püspök igehirdetésében kifejtette, hogy az oktatási intézmények tekintetében drága kincs a gyermek, csodálatos érték, melyet meg kell őrizni. Ugyanakkor kiemelte, hogy Isten igéje szerint a drága kincs nem más, mint az üdvösségről szóló kijelentés, amit tovább kell adni, meg kell jeleníteni.

„A meghatározó sarokköveket nem szabad hagyni szétfolyni. Életünket hozzá kell mérni az Igéhez” – hangsúlyozta.

Elmondta, hogy 30 éve élünk olyan szabadabb világban, ahol az egyházak lehetőséget kaptak, hogy újra intézményeket működtessenek. Dinamikus változásnak vagyunk a tanúi, amiben a hitvalló közösségnek pontosan látnia kell az alapot, a kiindulási pontot, amelyre rá lehet építeni az oktatási intézményeket.

A keresztény intézményt csak Istenbe vetett hittel lehet működtetni – szögezte le, hozzátéve, hogy a pedagógusok munkáját a gyakorlat és a rend segíti. Imájában pedig kérte, hogy a pedagógusokban az Úr növelje a hitet, hogy bizonyságtétellel rá tudjanak mutatni arra.

Molnárné Pelle Beáta, a rimaszombati Református Oktatási Központ igazgatója megnyitóbeszédében bemutatta az intézményüket, s hangsúlyozta, szeretnék, ha azt jól felkészült, gondolkodó, hagyományaira büszke, értékteremtő és értékformáló felnőttek hagynák majd el.

Leszögezte, kipróbált értékeket adnak át, s küldetésüknek tekintik tanítványaiknak felmutatni az örök élet lehetőségét.

Céljaik elérése érdekében forrásaik közt szerepelhet az egyéni elkötelezettség és a hűséges hozzáállás a pedagógusok részéről, a határokon átívelő iskolák közössége, amelyben lehetősük van egymást erősíteni, támogatni.

Úgy fogalmazott, Isten kegyelmi idejét éljük, amikor megerősödhetünk közösségeikben, hogy majd a következő próbákat is ki tudjuk állni – célzott a nagy beruházásokra, fejlesztésekre, melyek Rimaszombatban is megvalósultak, amikor a Tompa Mihály Református Gimnázium óvodától az érettségiig végigkísérő Református Oktatási Központtá nőtte ki magát.

Dr. Fürjes Zoltán, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta az isteni erőforrásra célozva, hogy tudatában kell lenni, honnan jön az igazi tudás, s hogyan tudják azt felhasználni mások épülésére.

„A sikeres jövő a biztos tudásra és az erős hitre épülhet” – szögezte le.

A jövő építéséről szólva elmondta, hogy Magyarország kormánya szintén tudatában van annak, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy Krisztus-követővé váljanak a gyermekeink, ezért tekint stratégiai partnerként a történelmi egyházakra és az általuk működtetett intézményekre.

Hangsúlyozta, hogy egy-egy egyházi oktatási intézmény pedagógusainak, de minden alkalmazottjának felelősséggel kell jó példát felmutatnia a ma különösen nagyon érzékeny ifjú nemzedéknek.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)