(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Évente három alkalommal zarándokolnak a környékbeli hívek a Bény község határában található Mária-kegyhelyre, ahol szabadtéri szentmisét mutatnak be az atyák. A Kutacska néven ismert kegyhelyen az idei évben a pünkösdi és a Nagyboldogasszony-napi „főbúcsúi” szentmiséket követően, szeptember második vasárnapján, Kisboldogasszony-napi búcsújárásra és szentmisére gyülekezett a térség hívő közössége.

Az ünnep alkalmából, melyet a kegyhely „kisbúcsújaként” tartanak számon, a Marcelházáról érkezett Jelencsics Erich atya és oltártestvérei mutattak be szentmisét, miután Szalay András helyi plébános köszöntötte a zarándokokat.

Szabadtéri szentmise a bényi Kutacskánál (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Erich atya a homíliában kiemelte a Boldogságos Szűz Mária személyét, aki világra hozta Jézust, a világ Megváltóját.

Mária igent mondott Isten kérésére, és hűségével, szeretetével ma is utat mutat számunkra. A szentolvasó imádkozása közben ismerhetjük meg az életét, örömeit és gyötrelmeit.

Mária a nehézségek elviselésében is megmutatja a kivezető utat és elvezet Szent Fiához. A lorettói litánia imádkozása közben napba öltözött asszonyként is tisztelhetjük őt, aki a fény közvetítője. Az Isten után vágyakozókat segíti a sötétség és a félelmek legyőzésében.

„Kizsákmányoló és rohanó világunkban nehéz megállni, elcsendesedni, Istenre figyelni. Napjaink jelensége a wellnesskultúra, az elpuhító kényelem, az önzés, ami elringat, de el is pusztít és széteséshez vezet. Mert a gonosz szétszór, szétzúz, megsemmisít. Ezért kapaszkodjunk Istenbe, ne engedjük az egység, a család lerombolását. Imádkozzunk és kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását” – hangsúlyozta Erich atya a szentbeszédben.

A fiatal kántorok és énekesek szolgálat közben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az énekes litániát, az előénekeket, és a liturgia énekeit Varga Árpás Angelika és Molnár Mátyás helyi fiatal kántorok biztosították, segítségükre volt még Molnár Anna és Rána Lóránt.

Végezetül András atya köszönetet mondott a bényi plébániaközösségnek és az önkormányzatnak a segítségért, mindazért, amit a szabadtéri szentmisék megvalósítása érdekében tettek az év folyamán. Örömmel konstatálta, hogy a szertartás alatt a sötét felhők elvonultak és végezetül kiragyogott a nap. A jövő évi találkozás reményében búcsúzott a hívő közösségtől.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)