Rimaszombat (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tompa Mihály papköltő 1817. szeptember 28-án született Rimaszombatban.

A reformkor népi-nemzeti irányzatának költője szoros barátságban volt Petőfi Sándorral és Arany Jánossal. Úgy szokták emlegetni, mint a nagy költői TRIÁSZ-t, bár ő némiképp háttérbe szorult. Sajnos életében sok fájdalmas esemény érte, mint felesége és gyermekei elvesztése, de költői nagyságát műveiben megláthatjuk.

Lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét. 1848 őszén a Gömör vármegyei nemzetőrökkel együtt vonult be, s mint tábori pap részt vett a schwechati ütközetben is.

A meghurcoltatások után allegorikus költeményeiben ápolta a szabadságharc emlékét.

Hanva (Fotó: Nagy Andrea FB/Felvidék.ma)

Utolsó éveiben is két fiát gyászolta, betegsége miatt pedig napjai folytonos panaszok közt teltek, miközben a halálra való készülődéssel volt elfoglalva. 1868-ban, pár hónappal halála előtt, a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjjal jutalmazta költői munkásságát.

Életének főbb állomásai: szülővárosa Rimaszombat; Igrici, ahol gyermekként nevelkedett; Sárospatak, ahol tanulmányait végezte; Hernádkak, ahol a földesúr gyermekeit nevelte; Sárbogárdon segédtanítóként dolgozott; pesti tartózkodása során tagja lett a Tízek Társaságának; Eperjesen ismerkedett meg Petőfi Sándorral; Alsóvadászon szentelték, majd Beje választotta pappá. Ezután Kelemérbe költözött feleségével, Soldos Emíliával. Lelkipásztorként szolgált Gömörszőlősön, Hanván, Lénártfalván. Kassára internálták a szabadságharc alatt. Bécsben szívtágulást diagnosztizáltak nála. Hazatérése után készült az elmúlásra, elbúcsúzott szeretteitől. Életének utolsó állomása Hanva, ahol hamvai nyugszanak.

Gömörszőlősön 2022. szeptember 17-én emlékeztek Tompa Mihályra. Az igét nt. Szoboszlai Miklós lelkipásztor hirdette. Előadást ft. dr. Rákos Loránt püspökhelyettes tartott. Az egybegyűltek élvezhették Sashegyi Martin harmóniumjátékát, Pákó Mária és a Mákvirágok gitárműsorát.

A gömörszőlősi Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület a nagy költőnek méltó elismerését szeretné kifejezni azzal, hogy a Dóm téren, a Szegedi Emlékcsarnokban Arany és Petőfi közé elhelyezi a reliefjét.

Erre adománygyűjtést hirdettek, s remélik, minél hamarabb újra találkozhat ott a nagy költői TRIÁSZ.

Lénártfalva (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Lénártfalván 2022. szeptember 25-én a XIX. Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozó résztvevői nevében nt. Nagy Andrea lelkipásztor és Rákosi János helyi polgármester koszorúzták meg Tompa Mihály templom előtt álló szobrát.

Hanván 2022. szeptember 28-án délelőtt a helyi óvodások látogattak ki a templomkertbe, hogy a papköltő sírja és szobra előtt közösen róják le tiszteletüket.

(Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület/ HE, Felvidék.ma)