A gyerekek érdeklődve élvezettel figyelik egymás előadását (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Idén Kolon községben tartották meg Zoboralja gyermek folklórfesztiválját – a Gyermeklánc Gyermek és Ifjúsági Fesztivált. A felújított Koloni Tájház átadásával és az Ifjú Szivek Táncszínház műsorával gazdagított folklórfesztivál egy egész délutánt felölelő programmá vált az odalátogató családok, érdeklődők és folklórrajongók számára.

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya főszervezésében megtartott rendezvénynek ezúttal a Csemadok Koloni Alapszervezete lett a házigazdája, Hodulik Lívia vezetésével. A rendezvényhez Kolon község önkormányzata nyújtott helyszínt. A szervezők méltányolandó döntése, hogy a gyermekek fesztiválját az Ifjú Szivek Táncszínház előadásával egy napon szervezték, amivel az apróságoknak, gyermekeknek maradandó és inspiráló élményt nyújtottak.

Alsóbodoki Nefelejcs Leánykórus (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Három órától gyülekeztek a fesztiválon résztvevő gyermekcsoportok vezetőikkel, szüleikkel  Kolon község kultúrházánál.

A kultúrház fokozatosan megtelő nagytermének nézőtere gyerekzsivajtól és a szülők izgatott beszédétől volt hangos.

Sándor Marianna, a fesztivál műsorvezetője jellegzetes zoboraljai viseletben üdvözölte a közönséget és elsőként a nagycétényi Manócska Óvoda Tulipán csoportját szólította színpadra. A nagycétényi óvoda kis növendékei szívet melengető táncprodukciójukkal megalapozták a fesztivál hangulatát, melyet a nézők kitörő tapssal díjaztak.

Az összetartozás táncát járva (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

A Gyepes Angelika szakmai vezetése alatt működő Alsóbodoki Nefelejcs Leánykórus Alsóbodok község népdalaiból adott elő egy csokorra valót, melynek az ízes tájnyelv jellegzetes sajátosságaira is figyelmet fordító előadása az autentikus népdaléneklés példaértékű és követendő teljesítményévé emelte produkciójukat. Őket a Lőrincz Karolina vezetése alatt működő berencsi Pimpimpápa gyermekcsoport követte, akik erdélyi népzenére előadott saját táncprodukciót mutattak be, melyből a gyermekek magyar kultúra megszerettetése iránti őszinte igyekezete sugárzott.

A zsúfolásig megtelt nézőtér (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Negyedikként a sorban a Vrábel Anna tanárnő szakmai vezetése alatt működő koloni Papatyka gyermekcsoport lépett színpadra, melynek programjával a fesztivál műsora visszatért a keményvonalas autentika mezejére, rákapcsolódva az Alsóbodoki Nefelejcs Leánykórus által képviselt értékekre. A Papatyka gyermekcsoport a nézőtér közepén, az egybegyűlt nézők között csendítette nyelvét a villőzés dalaira, mialatt a villőágat – a villőzés elmaradhatatlan kellékét – díszes, színes szalagokkal ékesítették.

A villőzés, a Zoboralján máig élő tavaszköszöntő virágvasárnapi népszokás – a Papatyka gyermekcsoportnak és vezetőjüknek, Vrábel Anna tanárnőnek hála – elevenedett meg a nézők előtt és azok szívében, akik a múltban még a zoboraljai falvak utcáit járó villőző leányokat a húsvét előtti virágvasárnapok elmaradhatatlan látványaként élhették meg.

A koloni Papatyka régi gyermekjátékokat mutat be (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

A villőzés után gyermekjátékok bemutatását vitte színpadra a Papatyka csoport, melyhez a fiúk is csatlakoztak. Az autentikus, őseredeti előadásmód arra utal, hogy a gyermekek elevenen és örömmel élik meg az általuk bemutatott hagyományt.

A műsor az összetartozás tánca közös eltáncolásával folytatódott, melyben az addig fellépő gyermekcsoportok vettek részt, s melyet a nézők elismerő tapsviharral díjaztak. A táncot követően Varga Vivien és Varga Viktória népdalénekes testvérek léptek színpadra, akik zoboraljai népdalokat adtak elő. Előadásukat az ízes tiszta éneklés jellemezte, magatartásukból a népdal iránti alázat és népi kultúra értékeinek megbecsülése sugárzott.

A koloni Papatyka bemutatja a villőzést (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

A fesztiválon fellépők sorát a Berkes Mária vezette Nagycétényi Citerazenekar kis csoportja követte, amely somogyi népdalok előadásával zárta a fesztivált. Zoboralja egyetlen zenész gyermekcsoportja hangulatos ritmikus citeramuzsikájával méltó pontot tett az idei Gyermeklánc Gyermek és Ifjúsági Fesztivál végére.

(Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)