Fotó: Pál Erik

Nána község egyházilag a párkányi Szent Imre templomhoz tartozik. Az 1791-ben épült (régi kis kápolna kibővítéseként) önálló plébániája soha nem volt, de a legnehezebb időszakokban is mindig olyan egyházi szolgáltatást kapott a plébániától, hogy a hívők nem érezték hiányát az egyházi élet kiszolgálásának, a vallásos élet megélésének.

Mint minden múlt századokbeli templomok,, ez a kis templom is folyamatosan rászorul a javításokra, a felújításokra, amely komoly gondot okozott az évtizedekben a városi templomnak és a hozzá tartozó plébániának is.

Fotó: Pál Erik

Mint ismeretes hazai állami támogatást nem kapnak templomaink, viszont az utolsó években a magyar állam jóvoltából Felvidék-szerte igen.

A nánai Szent Vendel templom külső javítása is megtörtént tizenöt évvel ezelőtt, de belső felújításokra nem igen került sor.

Fóthy Zoltán esperes-plébános 2018 decemberében a párkányi plébánia és templom gondjai mellett folyamatosan szívén viseli a nánai templom legsürgősebb problémáinak megoldását. Az elmúlt két évben a hangtechnika felújítását oldotta meg, és egy évvel ezelőtt döntötte el, hogy a régi szúette templomi padokat is kicserélik, a székeket pedig kiviszik a templomból.

Fotó: Pál Erik

A régi padok a háború utáni években a Csemadok kezdeményezésére és gyűjtési akciójával készültek. A több mint hetven év azonban megtette hatását.

Az egy évvel ezelőtt beadott pályázat sikeres lett a Magyar Kormánynál, s ezzel beindította a padok cseréjének lehetőségét. A kétmillió forintnyi támogatás mellett egy év kellett arra, hogy jó szándékú adományozók, magánszemélyek (köztük vállalkozó, ismeretlen adakozó), és a községi önkormányzat szerény segítségével ez év október 20-ra, a Szent Vendel templombúcsú idejére elkészüljenek a templomi padok Bandri Gyula gútai mester keze által. A száz személyt befogadó templom belső tere az új padokkal esztétikai élményt is nyújt.

Az ünnepi szentmisén Fóthy Zoltán esperes megáldotta a padokat, majd teológiai szempontból megjegyezte:

   „Az ülés kényelme az Isten Igéjére való odafigyeléshez fontos. Szintén a Szentírás kifejtését – a homíliát is ülve hallgatjuk, mert az ülés lehetővé teszi a jobb odafigyelést. Az Olvasmányok alatt, mint figyelő tanítványok ülünk, befogadjuk szívünkbe az Üzenetet, hogy minél teljesebb módon valóra tudjuk váltani!”

Fotó: Pál Erik

Fóthy Zoltán megköszönte a magyar államnak is a segítségét.

 A Magyar Kormány nem első ízben támogatta plébániánkat. 2017-ben a párkányi templom tetőcseréjéhez, a 2020-as évben a párkányi templom külső felújításához, 2021-ben a Marianum Lelkipásztori Központ, idén pedig a nánai templom új padjainak készítéséhez is hozzájárult. Köszönet mindenért. Isten áldja Magyarországot!

A következő feladatként a padok gazdaságos fűtését tervezte be.

A szentmisét követő agapén külön megköszönte minden támogatónak, a hívőknek, és a gútai mesternek az igen esztétikus szép és kényelmes kivitelű munkát.

A hívők nevében is elhangzott a köszönet és hála:

„E szakrális épület juttatja eszünkbe, hogy mindennapi rohanó életünk itt tud lelassulni. Ide betérve a testünk bevárja a lelkünket, ami a rohanásban lemaradt és mély, csendes imába elmerülve békét talál. Itt lehet elcsendesedni, itt lehet imádkozni, hálát adni, fohászkodni. Ez az a hely, ahová vasárnaponként és ünnepnapokon összegyűlünk és hallgatjuk Isten szavát. Itt kapjuk meg a Jézus Urunkba vetett hit által az Egyházhoz tartozásunk első jelét, a keresztség szentségét, majd ezt követően a többi szentséget. Itt részesülünk az isteni misztérium szépségében.

Fotó: Pál Erik

Adja Isten, hogy ezekben az új padokban sok-sok ember hallja meg Isten szavát, tanuljon az Igéből és használja fel a mindennapi életben. Óvjuk és védjük ezt az örökséget, amit őseink ránk hagytak, elsősorban a hitet, de ezt az épületet is, ami generációkon keresztül szolgálta községünk lakosságát és adja Isten, hogy még generációk sokasága szívja magába ezen falak közt a hitet.”

Egy ima is felhangzott papjainkért, akik mindent megtesznek a hívők lelki üdvének segítéséért.

Csak rajtunk múlik, mennyire fogadjuk be, és értékeljük ezeket az isteni adományokat!

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)