16 oldalon ennél valamivel több cikk, 35 színes fotó és kézhez álló újságméret teszi gazdag tartalma mellett jól olvashatóvá a felvidéki gyülekezeti tájékoztató 2022-es októberi, reformációi számát.

Mint mindig, most is táguló információs körökben kapjuk a legfontosabb híreket: a szűkebb tájegység, Kelet-Szlovákia gyülekezeti eseményei mellett a Kárpát-medence reformátusságának életjelei éppúgy elférnek a lapban, mint a világoldal messzebbre kitekintő írása.

Közben arra is figyelnek a szerkesztők, hogy minden korosztály, a fiataloktól az őszülőkig kapjanak őket foglalkoztató témákat. A főszerkesztő, Csoma László az indító vezércikkben a klasszikussá vált reformáció vagy deformáció kérdését veti fel, érdekességként felidézve néhai Hegedűs Loránt püspök levelét.

A nagyváradi író-lelkész, Fábián Tibor az angol királynő halála kapcsán töpreng el arról, hogy az uralkodó elmenetelével valójában a régi Európától is búcsúzunk.

A gyülekezetek életéből most betekintést kapunk a Borsiban tartott egyházmegyei családi délutánba, a ladmóciak elmúlt 20 évben konfirmáltjainak találkozójába, az alistáli gyülekezet és iskola hálaadásába. Zsarnón a templom bővítéséért zengett a zsoltár a hívek ajkán.

A biztos tudás és az erős hit fontossága állott a kárpát-medencei református iskolák közös tanévnyitójának középpontjában. A szép alkalmat a rimaszombati református templomban tartották, ezen 34 Kárpát-medencei oktatási intézmény képviselői vettek részt.

A lap „határtalanító” kitekintésre hívogatja olvasóit, így interjúban ismerhetjük meg az Erdélyi Egyházkerület új főjegyzőjét, Kolumbán Vilmost és imádságot olvashatunk Kárpátaljáért.

A kitekintőhöz tartozik az az interjú is, amit Fekete Annamáriával, a délvidéki Erzsébet Magazin internetes portál szerkesztőjével készített Fábián Tibor.

A közelmúlt kétségtelenül egyik legjelentősebb, a múló időt felrangosító eseménye volt Novák Katalin magyar köztársasági elnök találkozója magánkihallgatás keretében a katolikus egyházfővel, Ferenc pápával. Erről értékelő cikket írt dr. Békefy Lajos.

Visszaemlékezéseit folytatja ebben a számban is a főszerkesztő, Battyánból Szolnocskába költözésüket eleveníti fel, korabeli fotókkal idézve a „családtörténetet”. Könyvismertető (Miért éppen Vaján?), bibliaolvasó vezérfonal, a Biblia világát a fiataloknak bemutató újabb rész (Az „első” korinthusi levélről) teszi olvasmányossá a Református Újság októberi számát.

(drbl/Felvidék.ma)