Ünnepi istentisztelet a kisölvedi református templomban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ünnepi istentisztelet keretében adták hálát a közel két és félszáz éves kisölvedi templom belső felújításáért. Az október 15-ei hálaadó istentisztelet keretében emlékeztek meg a gyülekezet egykori lelkészéről, a tragikus körülmények között elhunyt nt. Tóth Árpádról.

„Hálát adunk a megújult templombelsőért, köszönetet mondva az Isten gondviselésért, együtt emlékezünk a gyülekezett egykori lelkészére” – fogalmazott köszöntőjében nt. Révész Tibor, Barsi Református Egyházmegye esperese, kisölvedi beszolgáló lelkész.

Nt. Révész Tibor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ünnepi alkalmon ft. Rákos Lóránt, az egyetemes egyház lelkészi főjegyzője végezte az igei szolgálatot.

„Sok ellenhatás, világi történések ellenére hitvalló szorgalommal megújult templombelsővel hirdetik Isten dicsőségét”

– kezdte prédikációját a püspökhelyettes.

A Barsi Református Egyházmegye néhány lelkipásztora (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A felújításról megjegyezte: a gyülekezet bizonyságot adott arról, hogy kedves számára a Mindenható Isten. „A hálaadásos ünnepen örvendezzünk, az úr házában lévőknek mindig van okuk örömködni, még háborús időszakban is, mint amilyenben most élünk” – hangzott el a kisölvedi templomban. Egy közös ügyünk van, Krisztust követni minden tekintetben – tette hozzá a lelkészi főjegyző.

Jelezte: a templomok valójában kilátók, a keresztyénség őrálló kilátói.

Ft. Rákos Lóránt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az igehirdetést követően Révész Tibor tiszteletes szólt az elmúlt két esztendő munkálatairól, mindeközben röviden ismertette a kisölvedi református gyülekezet történetét. A beszámoló a hálaadásról és a köszönetnyilvánításról is szólt. A kisölvedi református gyülekezet hálaadással ünnepel és emlékezik – jelezte bevezetőjében.

A templomot 1789-ben építették a helyi reformátusok. 1804-ben építették hozzá a tornyot. Harminc évvel később más formát nyert a torony, ekkor helyezték rá a gombot és a csillagot.

Dócs Lívia verset szavalt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A huszadik század elején renoválták az épületet. Ekkor Jókai Lajos volt a gyülekezet lelkésze. A hitszolgáló lelkipásztor közel fél évszádon keresztül pásztorolta az ittenieket. A második világháború idején Kerényik József került a gyülekezet élér, aki 1942-től 1982-ig szolgált a községben.

A háborús időszakban a templom is megsérült. 1949 áprilisában újult meg a templomtető. A következő csapás 1952-ben következik be. Egy erős szélvihar ledöntötte a templomtornyot. 1954 októberében felépítették a tornyot és újjászentelték a templomot.

Tóth Árpád emléktáblája (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Két évvel ezelőtt a gyülekezet sikeresen pályázott, s a magyar kormány több mint 11 millió forintban részesítette a gyülekezetet.

A közel 32 ezer eurós támogatásból az alábbi munkafolyamatok valósultak meg: a templom falainak és mennyezetének kijavítása és festése, a templomtalaj szigetelése mellett asztalosmunkákat is végeztek.

Megtörtént a karzat vázszerkezetének összeállítása, új padlózatot kapott a templom. A padsorokat felújították, kezelték, új színnel látták el. A karzat kazettáinak díszítése is megtörtént. Az anyaországi támogatás mellett a presbitérium és további adakozók anyagi segítségével végezték el a munkálatokat.

A felújított templombelső (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„A templomfelújítás mindig a legszentebb munkák közé kell, hogy tartozzon, hiszen ilyenkor az Úr háza épül és szépül. Az a hely, ami kimagaslik mindenek közül” – szögezte le az egyházmegye esperese.

A hálaadás mellett emlékezni gyűltek össze a szépen felújított templomban. A kisölvedi gyülekezetet kilenc évig szolgálta a tragikus körülmények között elhunyt nt. Tóth Árpád. A garamvezekényi és kisölvedi társult egyházak lelki vezetőjének emlékét a szombati naptól emléktábla őrzi a kisölvedi templomban.  A táblát Tóth Gyula garammikolai kőfaragó készítette el.

A megszépült templombelső (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Akik Isten akaratát cselekszik, azok megmaradnak örökre” – fogalmazott Révész Tibor. A szószék mellett elhelyezett emléktáblánál a tisztelet koszorúit helyezték el az elhunyt tisztelői.

„Kisölved egy régi református közösség, ami igen összetartó”

– nyilatkozta Felvidék.ma portálnak az esperes. Garamvezekény és Kisölved társult egyházakhoz idővel csatlakozott Oroszka. Sajnos Tóth Árpád halála után nem sikerült lelkészt találni, így jelenleg a Révész házaspár látja el a feladatokat beszolgáló lelkészként.  A kisölvedi református egyházközség mozgatórugója Erdélyi Lenke, aki szívét-lelkét kiteszi a gyülekezetért.

A szószék és az úrasztala is megszépült (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel ért véget.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)