(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a mai napon adománygyűjtést hirdetett a Nt. Tóth Árpád református lelkipásztor özvegye és gyermekei javára.

Mint a püspöki iroda által kiadott közleményben olvasható: „Szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között távozott közülünk. Özvegyének és a 18, 13 és 9 éves gyermekeinek elárvulása  – akikért, mint férj és apa teljes erejével igyekezett mindent megtenni, hogy szükséget ne szenvedjenek – hirtelen halálának bekövetkezte nemcsak lelki együttérzésre, hanem kézzel fogható segítségnyújtásra is indít bennünket.”

Mint Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hozzátette:

Istenünk ilyen helyzetben mindannyiunkat helytállásra tanít: Tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra (..) pártoljátok az árvák és az özvegyek ügyét (Ézs 1,17).

Ezen indíttatás alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a lelkésztársakat, valamint az általuk gondozott gyülekezeteket arra kéri, hogy adakozásukkal az özvegy és az árvák anyagi terhein enyhítsenek.

Az adományokat október 20-ig várják az egyház következő bankszámlaszámára:  IBAN: SK95 0200 0000 0013 1302 2053.

Mint ismeretes, szeptember 16-án tragikus autóbalesetben hunyt el Tóth Árpád, a Garamvezekény-kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkésze. Mindamellett Oroszkán templomépítő gyülekezetet is vezetett. Még nincs egy esztendeje sem, hogy megáldották az új közösségi helyként is szolgáló oroszkai templomot.

Búcsú Tóth Árpád református lelkésztől

A negyvenöt éves korában eltávozott lelkipásztorra mindannyian, mint szívélyes, szelíd, az isteni szeretet továbbvivőjeként gondolunk.

A jóindulatot megköszönve az Isten áldása legyen a jókedvű adakozón.